SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-135 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-135

Karar Tarihi

: 7/11/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, “İçmeler Mevkii Revizyon İmar Planı” teklifinin kabulüne

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.11.2017 tarih ve 16629 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz tarafından hazırlatılan İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, “İçmeler Mevkii Revizyon İmar Planı Teklifi” 04.10.2017 tarih ve 2017/125 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.

İmar Planı Revizyonu ile bölgede yer alan tersanelerin gelişimi amaçlanmakta olup; bu doğrultuda İçmeler Mevkiinde geleneksel yat yapım, bakım ve çekek alanlarının yer alan kısımları kapsayacak şekilde hazırlanan imar planı teklifi; İçmeler bölgesinde kıyı alanının üst kesimi için yürütülen imar planı teklifi ile, bütünlük sağlanması esas alınarak düzenlenmiştir denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir.  

Belediyemiz İmar Komisyonunun 06.11.2017 tarih ve 25 sayılı raporunda; “Mevcut planında kullanım kararlarının değiştirilmediği, ulaşım şemasında farklılık getirilmediği, Belediyemizce yenilenen kurum görüşleri çerçevesinde hazırlandığı, Devlet Su İşleri görüşüne göre mevcut kanalın işlendiği, 3194 sayılı kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde planın yeniden irdelendiği görülmüştür. Bu çerçevede incelenen İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, “İçmeler Mevkii Revizyon İmar Planı” teklifinin oybirliği ile uygun olduğuna karar verilmiştir.“ denilmektedir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, “İçmeler Mevkii Revizyon İmar Planı” teklifinin kabulüne, Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                            Mehmet KOCADON                               Mehmet ÖZALIN                                    Niyazi ATARE   

                                              Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                                  Katip Üye