SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-131 Sayılı - 23/10/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-131

Karar Tarihi

: 23/10/2017

Birim

: STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Bodrum Belediyesi 2018 yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

K A R A R

 

11.07.2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 45 seri numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin 2. maddesinde “İlan ve reklam vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve işyeri açma izni harcına ilişkin maktu vergi ve harç tarifeleri, 2464 sayılı Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde bulundurularak ilgili belediye meclislerin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir.” denilmektedir. Aynı tebliğin 3.1 maddesinde yukarıda belirtilen vergi ve harçların mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar dikkate alınmak suretiyle dört gruba ayrılabileceği, 4. maddesinde belirlenen her yıl açıklanan yeniden değerleme oranında üst tutarı aşmamak kaydıyla arttırılacağı belirtildiğinden;

Bodrum İlçesi idari sınırları içinde tebliğin konusunu oluşturan alt ve üst limitleri belirlenen vergi ve harçlar için hazırlanan Bodrum Belediyesi 2018 yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi Taslağı 04.10.2017 tarih ve 2017/128 sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup,

 

            Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda;

 

2018 YILI VERGİ - HARÇ VE ÜCRET TARİFESİ TASLAĞI

 

İL ADI                    : MUĞLA

BELEDİYE ADI   : BODRUM BELEDİYESİ

1.GRUP

Bodrum Merkez  (Kumbahçe, Umurça, Çarşı, Yokuşbaşı, Türkkuyusu, Tepecik, Yeniköy, Eskiçeşme, Gümbet, Cevat Şakir, Cumhuriyet) Mahalleleri

2.GRUP

Turgutreis, Konacık, Bitez, Ortakent, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Torba, Akyarlar, Dereköy, İslamhaneleri, Peksimet, Dağbelen, Gürece, Yakaköy, Göltürkbükü

 

3. GRUP

Güvercinlik, Yalı Mahalleleri

4.GRUP

Mumcular, Bahçekaya, Tepecik (Karaova), Çamlık, Çömlekçi, Gökpınar, Kemer, Kumköy, Mazıköy, Pınarlıbelen, Sazköy, Yeniköy (Karaova), Çamarası Mahalleleri

 

 

 

 

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

 

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Tutarı (TL)

 

En Az (TL)

En Çok (TL)

1  

2  

3  

4  

 
 

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların

 Bulvar ve Meydan

20  

100  

 100

90  

70  

30  

 
 
 

 Cadde

20  

100  

100  

90  

70  

30  

 

 Sokak

20  

100  

100  

90  

70  

30  

 

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

 Toplu Taşıma Araçları

8  

40  

40  

30  

20  

10  

 
 

 Diğer

8  

40  

40  

30  

20  

10  

 

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

 Bulvar ve Meydan

2  

10  

10  

8  

6  

3  

 

 Cadde

2  

10  

10  

8  

6  

3  

 

 Sokak

2  

10  

10  

8  

6  

3  

 

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

Led ekranlı ilan ve reklamlardan

30  

150  

150  

130  

100  

60  

 
 
 

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklam

30  

150  

150  

130  

100  

60  

 

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

 Bütün yerlerde

0,01

0,25

 0,25

 0,25

 0,25

 0,25

 
 

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

Bütün yerlerde

0,02

0,50  

 0,50 

  0,50

  0,50

 0,50

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞLENCE VERGİSİ

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Miktarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1  

2  

3  

4  

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dancing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m²’ye kadar

5  

100  

20

15

 10

 5

51 m²-150 m² arası

5  

100  

 40

30

20

10

151 m²-300 m² arası

5  

100  

60

50

40

 30

301 m²’den yukarı

5  

100  

 70

60

50

 40

4 yıldızlı otelde

5  

100  

40

 40

40  

 40 

5 yıldızlı otelde

5  

100  

50

50

50

50

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m²’ye kadar

5  

100  

9

8

7

 5

26 m²-50 m² arası

5  

100  

15

10

7

5

51 m²-100 m² arası

5  

100  

 25

20

15

5

101 m²-200 m² arası

5  

100  

20  

15

 10

5

201 m²’den yukarı

5  

100  

40

35

30

10

 

Eğlence vergisi mükellefinin beyanı üzerine alınır.

 

İŞGAL HARCI

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1  

2  

3  

4  

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

0,50

2,50

2,50

2

1,50

1

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına        

0,50

2,50

2,5

2,5

1

0,5

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

5

5

5

3

1

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,25

1,25

1,25

1

0,75

0,25

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,50

2,50

2,5

2

1,5

0,5

İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1  

2  

3  

4  

Her tür işyeri için beher m² sinden (Yıllık olarak)

25 m²’ye kadar

0,10  

1  

 0,90

 0,80

 0,70

 0,60

26 m²-100 m²  arası

0,10  

1  

1

1

 0,80

 0,70

101 m²-250 m² arası

0,10  

1  

1

1

 0,80

 0,70

251 m²-500 m² arası

0,10  

1  

 1

1

1

      1

501 m²’den yukarı

0,10  

1  

 1

1

 1

       1

SAĞLIK BELGESİ HARCI

5

5  

5  

MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI

15 

15

15 

15

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI

Tartı ağırlıklarının her birinden

1,50  

1,50  

1,50  

1,50  

Uzunluk ölçülerinin her birinden

1,50  

1,50  

1,50  

1,50  

Akıcı ve kuru taneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden

3  

3

El terazilerinden

6  

6  

6  

Normal masa terazilerinden

9

9  

Otomatik (İbreli) terazilerden

12  

12  

12 

12

Elektronik terazilerden

15 

15  

15 

15 

Kantar ve basküllerden

25  

25  

25  

25  

                     

İMAR MEVZUATI GEREĞİNCE ALINACAK HARÇLAR

 

KAYIT VE SURET HARCI

1

Harita, plan ve krokilerin beher metrekaresinden her sayfa başına

0,75

0,75

0,75

0,75

2

İlk parselasyon harcı                             (Beher metrekare için)

KONUT

0,10

0,10

0,10

0,10

3

İlk parselasyon harcı                             (Beher metrekare için)

TİCARİ

0,15

0,15

0,15

0,15

4

İfraz ve tevhit harcı                               (Beher metrekare için)

KONUT

0,10

0,10

0,10

0,10

5

İfraz ve tevhit harcı                               (Beher metrekare için)

TİCARİ

0,15

0,15

0,15

0,15

6

Plan ve proje tasdik harcı                      (Beher inşaat m2 için)

KONUT

0,10

0,10

0,10

0,10

7

Plan ve proje tasdik harcı                      (Beher inşaat m2 için)

TİCARİ

0,15

0,15

0,15

0,15

 

ZEMİN AÇMA İZNİ VE TOPRAK HAFRİYAT HARCI

1

Toprak                         (Beher metreküp için)

KONUT

0,30

0,30

0,30

0,30

2

Toprak                         (Beher metreküp için)

TİCARİ

0,45

0,45

0,45

0,45

3

Kanal                           (Beher metreküp için)

KONUT

1,20

1,20

1,20

1,20

4

Kanal                           (Beher metreküp için)

TİCARİ

1,50

1,50

1,50

1,50

 

YAPI KULLANMA İZİN HARCI

1

Beher inşaat metrekare için

KONUT

0,11

0,11

0,11

0,11

2

Beher inşaat metrekare için

TİCARİ

0,15

0,15

0,15

0,15

 

BİNA İNŞAAT HARCI

1

İnşaat alanı (Konut için)                       100 metrekareye kadar

KONUT

1,50

1,50

1,50

1,50

İnşaat alanı (Konut için)                     101-120 metrekare arası

KONUT

3

3

3

3

İnşaat alanı (Konut için)                     121-150 metrekare arası

KONUT

4,50

4,50

4,50

4,50

İnşaat alanı (Konut için)                     151-200 metrekare arası

KONUT

6

6

6

6

İnşaat alanı (Konut için)                 200 metrekareden yukarısı

KONUT

7,50

7,50

7,50

7,50

2

İnşaat alanı (İşyeri için)                          25 metrekareye kadar

TİCARİ

6

6

6

6

İnşaat alanı (İşyeri için)                          26-50 metrekare arası

TİCARİ

9

9

9

9

İnşaat alanı (İşyeri için)                        51-100 metrekare arası

TİCARİ

12

12

12

12

İnşaat alanı (İşyeri için)                  100 metrekareden yukarısı

TİCARİ

15

15

15

15

ÜCRETE TABİ İŞLER  + KDV OLARAK UYGULANIR

TOTEM ÜCRETLERİ

Yönlendirme bombeli totemlerden

2.000+KDV

1.500+KDV  

1.000+KDV  

750+KDV  

Küçük totemlerden (3 m ile 6 m arası)

2.500+KDV  

2.000+KDV  

1.500+KDV  

1.000+KDV  

Büyük totemlerden (ayak uzunluğu 6 metre üzeri)

5.000+KDV  

4.000+KDV  

3.000+KDV  

2.000+KDV  

Tüm yönlendirme levhaları / Her biri için/1 defaya mahsus

100+KDV  

100+KDV  

100+KDV  

100+KDV  

İLAN ÜCRETLERİ

25 kelimeye kadar

50+KDV  

50+KDV  

50+KDV  

50+KDV  

50 kelimeye kadar

100+KDV  

100+KDV  

100+KDV  

100+KDV  

51-100 kelimeye kadar

150+KDV  

150+KDV  

150+KDV  

150+KDV  

100 kelimeden fazla

300+KDV  

300+KDV  

300+KDV  

300+KDV  

Kasetle yapılan ilan ve reklamların dakikasından

150+KDV  

150+KDV  

150+KDV  

150+KDV  

Ölüm ilanlarından ve kamu yararına çalışan derneklerden ücret alınmaz.

ARAÇLAR VE YÜKLEYİCİ KİRALAMA ÜCRETLERİ

Çalı - moloz - vs. toplama ücreti

Mesken

50+KDV  

50+KDV  

50+KDV  

50+KDV  

Çalı - moloz - vs. toplama ücreti

Otel-Site vb

150+KDV  

150+KDV  

150+KDV  

150+KDV  

Otobüs kiralaması - Şehirlerarası

Km

2,30+KDV  

2,30+KDV  

2,30+KDV  

2,30+KDV  

Otobüs kiralaması - günlük kira ücreti - İlçe sınırları içinde

Günlük

173,20+KDV  

173,20+KDV  

173,20+KDV  

173,20+KDV  

Minibüs kiralaması - Şehirlerarası

Km

1,45+KDV  

1,45+KDV  

1,45+KDV  

1,45+KDV  

Minibüs kiralaması-Günlük kira ücreti -İlçe sınırları içinde

Günlük

86,60+KDV

86,60+KDV

86,60+KDV

86,60+KDV

Şase ve Motor Numarası Basımı

Adet

300+KDV

300+KDV

300+KDV

300+KDV

Beko Loder

Saat

110+KDV     

110+KDV     

110+KDV     

110+KDV     

Beko Loder Yükleyici

Saat

220+KDV  

220+KDV  

220+KDV  

220+KDV  

Damperli Kamyon ( 10 km’ye kadar)

Sefer

165+KDV

165+KDV

165+KDV

165+KDV

Damperli Kamyon ( 10 km’ den sonrası)

Beher km

6,60+KDV  

6,60+KDV  

6,60+KDV        

6,60+KDV  

Damperli Kamyonet ( 10 km’ye kadar)

Sefer

110+KDV     

110+KDV     

110+KDV     

110+KDV     

Damperli Kamyonet (10 km’ den sonrası )

Beher km

4,40+KDV     

4,40+KDV     

4,40+KDV     

4,40+KDV     

Pinomatik Silindir

Saat

220+KDV  

220+KDV  

220+KDV  

220+KDV  

Çift Bandallı Silindir

Saat

165+KDV     

165+KDV          

165+KDV     

165+KDV     

Finişer

Saat

330+KDV  

330+KDV  

330+KDV  

330+KDV  

Forklift

Saat

110+KDV  

110+KDV  

110+KDV  

110+KDV  

Tır Çekici Lowbet ( 10 km’ye kadar)

Sefer

385+KDV  

385+KDV  

385+KDV  

385+KDV  

Tır Çekici Lowbet ( 10 km’ den sonrası)

Beher km

8,25+KDV  

8,25+KDV  

8,25+KDV  

8,25+KDV  

ADRL’i Bitüm Tankeri

Ton

77+KDV  

77+KDV  

77+KDV  

77+KDV  

Kantar

Adet

11+KDV  

11+KDV  

11+KDV  

11+KDV  

Kompaktör

Saat

55+KDV  

55+KDV  

55+KDV  

55+KDV  

 

ASFALT YAPILMASI ÜCRETLERİ

 

5 cm kalınlığında

48,38+KDV     

48,38+KDV     

48,38+KDV     

48,38+KDV     

10 cm kalınlığında

72,56+KDV     

72,56+KDV     

72,56+KDV     

72,56+KDV     

Sınır elemanı (Baba)

Adet

110+KDV     

110+KDV     

110+KDV     

110+KDV     

Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Temini (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Tip-1)Şantiye teslimi

Ton

156,23+KDV  

156,23+KDV  

156,23+KDV    

156,23+KDV  

Plent-Miks Temel Yapılması(Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) Uygulamalı

Ton

54,64+KDV  

54,64+KDV  

54,64+KDV  

54,64+KDV  

Plent-MiksAlttemel Yapılması(Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) Uygulamalı

Ton

49,35+KDV  

49,35+KDV  

49,35+KDV  

49,35+KDV  

Asfalt Betonu Binder Tabakası Temini(Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) Şantiye Teslimi

Ton

154,37+KDV  

154,37+KDV  

154,37+KDV  

154,37+KDV  

Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması(Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) Uygulamalı

Ton

198,92+KDV  

198,92+KDV  

198,92+KDV  

198,92+KDV  

Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması(Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Tip-1) Uygulamalı

Ton

200,97+KDV  

200,97+KDV  

200,97+KDV  

200,97+KDV  

Kamu adına hizmet veren kurumlardan %20 indirimli ücret alınır.  

                     

 

 

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ

 

Belediyemiz İmar Müdürlüğünden temin edilmesi istenilen plan, proje, imar planının ücret tarifelerinin aşağıdaki şekliyle alınmasına;

1

 

Halihazır harita ve imar planları için takım her pafta başına kağıt veya dijital ortamda verilmesi (TASDİKSİZ)

130+KDV

130+KDV

130+KDV

130+KDV

2

 

Halihazır harita ve imar planları için takım her pafta başına kağıt veya dijital ortamda verilmesi (TASDİKLİ)

215+KDV

215+KDV

215+KDV

215+KDV

3

 

Bodrum İmar Yönetmeliğinin dijital ortamda verilmesi

90+KDV

 

90+KDV

 

90+KDV

90+KDV

 

Belediyemiz sınırları içinde planı yapılan sahalarda imar durumu safhasında;

1

Konut 100 m²'ye kadar olanlardan

110+KDV

110+KDV

110+KDV

110+KDV

2

Konut 100 m²’nin üzerindeki beher m²  için

1,10+KDV

1,10+KDV

1,10+KDV

1,10+KDV

3

Turizm +2. Konut 100 m²'ye kadar olanlardan

150+KDV

150+KDV

150+KDV

150+KDV

4

Turizm +2. Konut 100 m² üzerindeki beher m² İçin

 

1,70+KDV

 

1,70+KDV

 

1,70+KDV

 

1,70+KDV

5

Ticari-Turizm 100 m²'ye kadar olanlardan

 

190+KDV

 

190+KDV

 

190+KDV

 

190+KDV

6

Ticari-Turizm 100 m²'nin üzerindeki beher m² için

 

1,70+KDV

 

1,70+KDV

 

1,70+KDV

 

1,70+KDV

7

1/100000 ve 1/25000’lik imar durumu talebinde

475+KDV

475+KDV

475+KDV

475+KDV

8

Büyükşehirden önce köy olan yerleşim alanları imar durumu talebinde

475+KDV

475+KDV

475+KDV

475+KDV

9

Yapılaşma olanağı bulunmayan veya kısıtlı yapılaşma olanağı olan, tarım alanı vb. alanlarda imar durumu belgeleri ve encümen kararlarında /ayrı ayrı/ m² başına

0,30+KDV

0,30+KDV

0,30+KDV

0,30+KDV

10

Planlı alanların tevhid işlemi beyan etmesi durumunda beher m²  için

0,35+KDV

0,35+KDV

0,35+KDV

0,35+KDV

11

Plansız alanların sadece tevhid ve ifraz işlemi beyan etmesi durumunda beher m²  için

0,30+KDV

0,30+KDV

0,30+KDV

0,30+KDV

12

Elektrik dağıtım şirketlerine terkedilecek trafo alanlarında imar durumu ücreti

0,25+KDV

0,25+KDV

0,25+KDV

0,25+KDV

13

Parsel sınırı düzeltme işlemlerinde beher m²  için

0,35+KDV

0,35+KDV

0,35+KDV

0,35+KDV

 

Belediyemiz İmar Müdürlüğünden istenip belediye encümenince karara bağlanan imar uygulamalarından;

1

Konut sahaları için

 

1,10+KDV

 

1,10+KDV

 

1,10+KDV

 

1,10+KDV

2

Turizm+2.konut için

 

1,40+KDV

 

1,40+KDV

 

1,40+KDV

 

1,40+KDV

3

Ticari-turizm sahaları için

 

1,70+KDV

 

1,70+KDV

 

1,70+KDV

 

1,70+KDV

4

Parsel sınırı düzeltme işlemlerinde beher m²  için

 

0,30+KDV

 

0,30+KDV

 

0,30+KDV

 

0,30+KDV

5

Planlı parsellerin sadece tevhid-ifraz işleminde

 

0,35+KDV

 

0,35+KDV

 

0,35+KDV

 

0,35+KDV

6

Plansız parsellerin sadece tevhid-ifraz işleminde

 

0,30+KDV

 

0,35+KDV

 

0,35+KDV

 

0,35+KDV

7

Elektrik dağıtım şirketlerine terkedilecek trafo alanlarında encümen harçları

 

0,25+KDV

 

0,25+KDV

 

0,25+KDV

 

0,25+KDV

 

 

 

Belediyemiz İmar Müdürlüğünden çıkartılan imar durumu, fotokopi, ozalit ve tasdik ücretleri için;

 

1

 

Fotokopi

 

5+KDV

 

5+KDV

 

5+KDV

 

5+KDV

 

2

 

Ozalit (Proje için)

 

90+KDV

 

90+KDV

 

90+KDV

 

90+KDV

 

3

 

Ekspertiz ücreti (İnşaat dosyalarında)

 

130+KDV

 

130+KDV

 

130+KDV

 

130+KDV

 

4

 

Basılı evrak bedeli (Evrak başına ücret)

 

25+KDV

 

25+KDV

 

25+KDV

 

25+KDV

 

İmar planı değişiklikleri inceleme ücreti;

1

0-1000 m² 

 

450+KDV

 

450+KDV

 

450+KDV

 

450+KDV

2

1001-5000 m²

 

900+KDV

 

900+KDV

 

900+KDV

 

900+KDV

3

5001-10000 m² 

 

1280+KDV

 

1280+KDV

 

1280+KDV

 

1280+KDV

4

10.001 m² ve üzeri 

 

2150+KDV

 

2150+KDV

 

2150+KDV

 

2150+KDV

 

Meclise intikal eden imar planı değişiklikleri dosya ücreti;

1

0-1000 m² 

 

1710+KDV

 

1710+KDV

 

1710+KDV

 

1710+KDV

2

1001-5000 m²

 

2575+KDV

 

2575+KDV

 

2575+KDV

 

2575+KDV

3

5001-10000 m² 

 

4300+KDV

 

4300+KDV

 

4300+KDV

 

4300+KDV

4

10001-20000 m² 

 

6400+KDV

 

6400+KDV

 

6400+KDV

 

6400+KDV

5

20001 m² ve üzeri 

 

8600+KDV

 

8600+KDV

 

8600+KDV

 

8600+KDV

 

Yeni gelen imar planları için inceleme ücreti;

 

1

0-1000 m²

 

1750+KDV

 

1750+KDV

 

1750+KDV

 

1750+KDV

2

1001-5000 m² 

 

2600+KDV

 

2600+KDV

 

2600+KDV

 

2600+KDV

3

5001-10000 m² 

 

4300+KDV

 

4300+KDV

 

4300+KDV

 

4300+KDV

4

10001-20000 m² 

 

6400+KDV

 

6400+KDV

 

6400+KDV

 

6400+KDV

5

20001 m² ve üzeri 

 

8600+KDV

 

8600+KDV

 

8600+KDV

 

8600+KDV

 

Meclise intikal eden yeni gelen imar planları için dosya ücreti;

1

 

0-1000 m² 

 

1750+KDV

 

1750+KDV

 

1750+KDV

 

1750+KDV

2

 

1001-5000 m² 

 

2600+KDV

 

2600+KDV

 

2600+KDV

 

2600+KDV

3

 

5001-10000 m² 

 

4300+KDV

 

4300+KDV

 

4300+KDV

 

4300+KDV

4

 

10001-20000 m² 

 

6400+KDV

 

6400+KDV

 

6400+KDV

 

6400+KDV

5

 

20001 m² ve üzeri 

 

8600+KDV

 

8600+KDV

 

8600+KDV

 

8600+KDV

6

 

Aynı yıl içinde meclisten geçen dosyalardan ikinci bir imar durumu harcı alınmaz, 1 yıl süre içerisinde encümenden geçen dosyalardan ikinci imar durumu harcının  %50’sinin alınır.

7

 

Plan notları tasdik ücreti sayfa başına

 

30+KDV

 

30+KDV

 

30+KDV

 

30+KDV

 

Zemin Etüt Raporlarının İmar Müdürlüğü tarafından onaylanmasında alınacak ücretler;

 

1

 

0-80 m² lik her bağımsız bölümden

 

40+KDV

 

40+KDV

 

40+KDV

 

40+KDV

2

 

80-120 m² lik her bağımsız bölümden

 

45+KDV

 

45+KDV

 

45+KDV

 

45+KDV

3

 

120 m² lik bölümden büyük olanlardan

 

55+KDV

 

55+KDV

 

55+KDV

 

55+KDV

4

 

İlçemiz sınırları içerisinde, yabancı uyruklu vatandaşlara satış ile ilgili işlemler esnasında Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğünce Belediyemizden satış ile ilgili parsel yerini gösteren 1/5000 ölçekli planda 1/25000 ölçek koordinatlı plan örneğinden (her bağımsız bölüm başına)

2600+KDV

2600+KDV

2600+KDV

2600+KDV

 

Yapı Kullanma İzin Belgesi Ücreti;

1

 

İnşaat alanı metrekare için

KONUT

 

12+KDV

 

12+KDV

 

12+KDV

 

12+KDV

2

 

İnşaat alanı metrekare için

TİCARİ

 

20+KDV

 

20+KDV

 

20+KDV

 

20+KDV

3

 

İstinat duvarı metrekare için

 

 

5+KDV

 

5+KDV

 

5+KDV

 

5+KDV

 

Yapı Ruhsat Belgesi Ücreti;

1

 

İnşaat alanı metrekare için

KONUT

 

6+KDV

 

6+KDV

 

6+KDV

 

6+KDV

2

 

İnşaat alanı metrekare için

TİCARİ

 

7+KDV

 

7+KDV

 

7+KDV

 

7+KDV

3

 

İstinat duvarı metrekare için

 

5+KDV

 

5+KDV

 

5+KDV

 

5+KDV

 

Yanan/Yıkılan Yapı Formu Ücreti;

1

 

İnşaat alanı metrekare için

KONUT

 

4+KDV

 

4+KDV

 

4+KDV

 

4+KDV

2

 

İnşaat alanı metrekare için

TİCARİ

 

6+KDV

 

6+KDV

 

6+KDV

 

6+KDV

 

Temel Üstü ve Su Basman Kontrol Ücreti;

1

 

Bina Oturum Alanı -100 metrekareye kadar

KONUT

 

222+KDV

 

222+KDV

 

222+KDV

 

222+KDV

2

 

Bina Oturum Alanı -101-150 metrekare arası

KONUT

 

265+KDV

 

265+KDV

 

265+KDV

 

265+KDV

3

 

Bina Oturum Alanı -151 metrekare ve üzeri

KONUT

 

435+KDV

 

435+KDV

 

435+KDV

 

435+KDV

4

 

Ticari-Turizm tesislerinde bina oturum alanı m²'si

TİCARİ

 

5+KDV

 

5+KDV

 

5+KDV

 

5+KDV

 

Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyat Ücreti (Beher m3 için)

 

5+KDV

 

5+KDV

 

5+KDV

 

5+KDV

 

Vaziyet Planı ve Tasdik Harcı (Bağımsız Bölüm Başına)

 

85+KDV

 

85+KDV

 

85+KDV

 

85+KDV

 

Aslı Gibidir Tasdik Ücreti (Belge Başına)

 

22+KDV

 

22+KDV

 

22+KDV

 

22+KDV

 

İş bitirme/İş deneyim Belgesi (Belge Başına)

 

425+KDV

 

425+KDV

 

425+KDV

 

425+KDV

 

Resmi İş ve İşlemlerde Kullanılacak Adres Teyit-Güncel Adres Bilgisi

 

25+KDV

 

25+KDV

 

25+KDV

 

25+KDV

 

Yapı Bilgi Levhası (Her Şantiyede Bulunacak)

 

297+KDV

 

297+KDV

 

297+KDV

 

297+KDV

 

Asansör Tescil Belgesi

1

 

Yük asansörleri için (Adet)

 

850+KDV

 

850+KDV

 

850+KDV

 

850+KDV

2

 

İnsan asansörleri için (Adet)

 

636+KDV

 

636+KDV

 

636+KDV

 

636+KDV

3

 

Yürüyen merdiven için (Adet)

 

850+KDV

 

850+KDV

 

850+KDV

 

850+KDV

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL AMAÇLI TESİS - ARAÇ VE GEREÇLERİN ÜCRETLERİ

Nurol Kültür Merkezi özel işletmeler kullanım ücreti

950+KDV  

950+KDV  

950+KDV  

950+KDV  

Nurol Kültür Merkezi özel kooperatifler kullanım ücreti

650+KDV  

650+KDV     

650+KDV     

650+KDV     

Nurol Kültür Merkezi özel okullar kullanım ücreti

350+KDV     

350+KDV       

350+KDV        

350+KDV     

Nurol Kültür Merkezi Dernek, Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları kullanım ücreti

350+KDV     

350+KDV     

350+KDV     

350+KDV     

Nurol Kültür Merkezi siyasi partilerin herhangi bir maksatla tahsisi ücreti

350+KDV       

350+KDV     

350+KDV       

350+KDV     

Kamu kurumlarına tahsis    (ÜCRETSİZ)

Belediyemize ait düğün salonlarının kullanım ücreti

200+KDV  

200+KDV    

200+KDV  

200+KDV    

Belediyemiz sınırları içinde bulunan kültür merkezleri kullanım ücreti

GÜNLÜK

100+KDV     

100+KDV  

100+KDV  

100+KDV  

Herodot Kültür Merkezi özel işletmelerin günlük kullanım ücreti

1.250+KDV

1.250+KDV

1.250+KDV

1.250+KDV

Herodot Kültür Merkezi özel kooperatiflerin günlük kullanım ücreti

950+ KDV

950+ KDV

950+ KDV

950+ KDV

Herodot Kültür Merkezi özel okulların günlük kullanım ücreti

950+ KDV

950+ KDV

950+ KDV

950+ KDV

Herodot Kültür Merkezi dernek, odalar ve sivil toplum kuruluşları günlük kullanım ücreti

650+ KDV

650+ KDV

650+ KDV

650+ KDV

Herodot Kültür Merkezi siyasi partilerin herhangi bir maksatla tahsisi için günlük kullanım ücreti

650+ KDV

650+ KDV

650+ KDV

650+ KDV

Herodot Kültür Merkezinde yapılacak olan konserlerin günlük kullanım ücreti

4.500+KDV

4.500+KDV

4.500+KDV

4.500+KDV

Herodot Kültür Merkezi'nde yapılacak olan tiyatro vb. kültürel ve sanatsal etkinliklerin günlük kullanım ücreti

2.500+KDV

2.500+KDV

2.500+KDV

2.500+KDV

Herodot Kültür Merkezi fuaye alanı günlük kullanım ücreti

300+ KDV

300+ KDV

300+ KDV

300+ KDV

Fuar Alanı (2200 m²) üst kat günlük kullanım ücreti

3.000+KDV

3.000+KDV

3.000+KDV

3.000+KDV

Herodot Kültür Merkezi galeri alanı günlük kullanım ücreti

300+ KDV

300+ KDV

300+ KDV

300+ KDV

Kamu kurumlarına tahsisi (ÜCRETSİZ)

 

YER KULLANIM ÜCRETLERİ

Taksi durakları yer kullanım ücreti (taksi başına)

AYLIK

30+KDV

25+KDV

20+KDV

15+KDV

Minibüs - otobüs durakları yer kullanım ücretleri (araç başına)

AYLIK

50+KDV

30+KDV

20+KDV

10+KDV

Meydan vb. yerlerde tanıtım maksatlı kullanım ücreti

GÜNLÜK

1.000+KDV

750+KDV

500+KDV

250+KDV

Meydan vb. yerlerde tanıtım maksatlı kullanım ücreti 200 m² aşan alanlarda 

GÜNLÜK

10.000+KDV

10.000+KDV

10.000+KDV

10.000+KDV

Meydan vb. yerlerde mevsimlik kavun karpuz vb.satış yapan seyyar satıcılardan geçici izin belgesi ücreti (sezonluk Nisan-Eylül ayları arası)

AYLIK

2.000+KDV

1.000+KDV

750+KDV

500+KDV

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BASILI EVRAKÜCRETLERİ

Belediye açık pazar yerinde sergi açan esnaflara verilen pazarcı kartlarının yıllık vize ücreti (Giyim)

YILLIK

80+KDV

 

80+KDV

 

80+KDV

 

80+KDV

Belediye açık pazar yerinde sergi açan esnaflara verilen pazarcı kartlarının yıllık vize ücreti (Sebze)

YILLIK

50+KDV

 

50+KDV

 

50+KDV

 

50+KDV

Belediye açık pazar yerlerinde sergi açan esnaflara verilen (Pazarcı etiket ücret)

ADET

5+KDV

5+KDV

5+KDV

5+KDV

Belediyemiz açık pazar yerlerinde sergi açan esnaflara verilen (Pazarcı yaka kart ücreti)

       ADET

10+KDV  

10+KDV  

10+KDV  

10+KDV  

Belediyemiz açık pazar yerlerinde sergi açan esnaflara verilen (Pazarcı yaka kart ücreti kayıplar)

TALEP BAŞINA

42,37+KDV  

42,37+KDV  

42,37+KDV  

42,37+KDV  

Belediyemiz açık pazar yerlerindeki elektrik tüketim ücretleri pazarcı esnafına(şahsına elektrik kullananlardan) yansıtılacaktır

Beyan örneği

ADET

8,50+KDV

8,50+KDV

8,50+KDV

8,50+KDV

Rayiç Bedel için düzenlenen belge

ADET

8,50+KDV

8,50+KDV

8,50+KDV

8,50+KDV

Veraset İlamı için düzenlenen belge

ADET

8,50+KDV

8,50+KDV

8,50+KDV

8,50+KDV

 

 

CANLI MÜZİK RUHSATI ÜCRETİ

 

Türü ve Alanı

 

Grup/Verginin Miktarı(TL)

 

 

 

İçkili kafeterya, restaurant, otel, motel vb. yerlerde yapılacak canlı veya yükseltilmiş ses kaynağı ile yapılan müzik (Elektronik Müzik) için Canlı Müzik İzin Belgesi başvurusu yapanlardan (PEŞİN)

1

2

3

4

 

50 m²’ye kadar

 

1.000+KDV

 

1.000+KDV

 

1.000+KDV

 

1.000+KDV

 

51 m²-150 m² arası

 

2.000+KDV

 

2.000+KDV

 

2.000+KDV

 

2.000+KDV

 

151 m²-300 m² arası

 

3.000+KDV

 

3.000+KDV

 

3.000+KDV

 

3.000+KDV

 

301 m²’den yukarı

 

4.000+KDV

 

4.000+KDV

 

4.000+KDV

 

4.000+KDV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVLENME İLE İLGİLİ ÜCRETLER

1- Evlenme nikah cüzdanı ücreti

110+KDV

110+KDV

110+KDV

110+KDV

2- Salon kullanım ücreti mesai saatleri dışında (Belediye)

110+KDV

110+KDV

110+KDV

110+KDV

3- Mesai saatleri dışında (Özel mekanlarda)

250+KDV

250+KDV

250+KDV

250+KDV

4- Meydanlarda yapılan düğünlerden

110+KDV

110+KDV

110+KDV

110+KDV

 

 

 

 

 

Bodrum Belediyesi 2018 yılı Vergi-Harç ve Ücret Tarifesinin yukarıdaki şekliyle kabulüne, Belediye Meclisinin 23.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.   

 

 

 

 

             Mehmet KOCADON                         Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI                Niyazi ATARE   

                Belediye Başkanı                                           Katip Üye                                Katip Üye