SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-129 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-129

Karar Tarihi

: 4/10/2017

Birim

: STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Bodrum Belediyesi 2018 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 26.09.2016 tarih ve 78 sayılı teklif yazısında; Bodrum Belediyesi 2018 yılı ve izleyen iki yıl bütçesi, 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. ve 23. maddesine göre hazırlanmış olup, 24. maddesine istinaden Maliye Bakanlığının Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlama Rehberinde belirtilen ekonomik veriler dikkate alınarak oluşturulmuş, üst yönetici tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapıldıktan sonra Encümene havale edilmiştir.

 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesinde “Encümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan bütçe tasarısı, büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere, ekim ayının birinci gününden önce meclise sunulur” hükmü bulunduğundan, ekte sunulan Bütçe Taslağı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 62. maddesine istinaden görüşülmek üzere Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.  

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Bodrum Belediyesi 2018 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyonca düzenlenecek rapor neticesinde, konunun 23.10.2017 tarihinde yapılacak olan Meclis 2. birleşiminde karara bağlanmasına, Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

                                   Niyazi ATARE                                  Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI                     Naciye TANRIKULU FİLİZ

                                  Meclis Başkan V.                                             Katip Üye                                                 Katip Üye