SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-127 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-127

Karar Tarihi

: 4/10/2017

Birim

: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemizin mülkiyeti, tasarrufu ve yetki alanındaki ara arter, tretuvar, meydan ve yeşil alanlarda bulunan reklam üniteleri ile yerlerinin 10 yıla kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmasına, ihale için Encümene yetki verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.10.2017 tarih ve 1138 sayılı teklif yazısında; Belediyemizin mülkiyeti, tasarrufu ve yetki alanındaki ara arter, tretuvar, meydan ve yeşil alanlarda bulunan, müzekkeremiz ekinde yerleri ve sayıları belirtilmiş olan Belediyemize ait reklam üniteleri (çift yüzlü, çift yüzlü megalight ve billboardların) ve bu ünitelerin yerlerinin 10 yıl süre ile kiralanması  için Belediye Encümenine yetki verilmesi istenildiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.   

              Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediyemizin mülkiyeti, tasarrufu ve yetki alanındaki ara arter, tretuvar, meydan ve yeşil alanlarda bulunan reklam üniteleri ile yerlerinin 10 yıla kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmasına, ihale için Encümene yetki verilmesinin kabulüne,  Meclis Üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Hülya AŞKIN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Mahmut ÖZBELEN ve Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

                                 Niyazi ATARE                                 Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI                       Naciye TANRIKULU FİLİZ

                                Meclis Başkan V.                                       Katip Üye                                                          Katip Üye