SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-126 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-126

Karar Tarihi

: 4/10/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: : Belediyemiz tarafından hazırlatılan Bodrum Koruma Amaçlı İmar Revizyon ve İlave İmar Planı Değişikliğinin (Tepecik Mahallesi, Mausoleum ve Yakın Çevresi), İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve 14675 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz tarafından hazırlatılan, Bodrum Koruma Amaçlı İmar Revizyon ve İlave İmar Planı Değişikliği (Tepecik Mahallesi, Mausoleum ve Yakın Çevresi) ilgili dilekçe ve ekleri ile Belediyemize teslim edilmiş olup, konu görüşülmek üzere Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.  

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediyemiz tarafından hazırlatılan Bodrum Koruma Amaçlı İmar Revizyon ve İlave İmar Planı Değişikliği (Tepecik Mahallesi, Mausoleum ve Yakın Çevresi) ile ilgili dilekçe ve eklerinin görüşülmek üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

                                       Niyazi ATARE                     Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI               Naciye TANRIKULU FİLİZ

                                      Meclis Başkan V.                               Katip Üye                                         Katip Üye