SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-124 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-124

Karar Tarihi

: 4/10/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemiz tarafından hazırlatılan, Bodrum İçmeler Mevkii İlave İmar Planının (Yalıçiftliği Turizm Merkezi içinde kalan alanlar) İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve 14670 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz tarafından hazırlatılan, Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, “Bodrum İçmeler Mevkii İlave İmar Planı” (Yalıçiftliği Turizm Merkezi içinde kalan alanlar), dilekçe ve ekleriyle Belediyemize teslim edilmiştir.

Plana konu alan, Yalıçiftliği Turizm Merkezi içerisinde kaldığından, uygun görülmesi halinde 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığına (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne) gönderilmesi gerektiğinden,  konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisince havale edilmiştir.  

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediyemiz tarafından hazırlatılan, Bodrum İçmeler Mevkii İlave İmar Planı (Yalıçiftliği Turizm Merkezi içinde kalan alanlar) ile ilgili dilekçe ve eklerinin görüşülmek üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

                                        Niyazi ATARE                               Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI                Naciye TANRIKULU FİLİZ

                                       Meclis Başkan V.                                    Katip Üye                                               Katip Üye