SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-120 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-120

Karar Tarihi

: 4/10/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın deniz cephesinde hazırlanan “İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) ve Kıyı Düzenlemesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine uygun görüş verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve 14672 sayılı teklif yazısında; 08.09.2017 tarih ve 2017/108 sayılı Meclis Kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından Kurum görüşümüz istenilen, İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 ada 20 parselde kayıtlı taşınmazın deniz cephesinde hazırlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) ve Kıyı Düzenlemesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin İmar Komisyonu tarafından ek süre istenmiştir.

     Öneri İmar Planı teklifi ile söz konusu taşınmazın kıyı cephesinde denize girme ve güneşlenme amaçlı iskele ve kıyı düzenlemesi yapılmak istenildiğinden, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir.  

       Belediyemiz İmar Komisyonunun 25.09.2017 tarih ve 20 sayılı kararında; “Söz konusu plan teklifine konu alanın 26 ada, 20 parselin deniz cephesinde bulunduğu ve kıyıdan denize girişe elverişli olmadığı, kayalık yapıya sahip olduğundan “İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) ve Kıyı Düzenlemesi Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi bu kriterler doğrultusunda Komisyonumuz tarafından oy çokluğu ile uygun görülmüştür“ denilmektedir.

     Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın deniz cephesinde hazırlanan “İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) ve Kıyı Düzenlemesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine uygun görüş verilmesine, Meclis Üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Hülya AŞKIN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Mahmut ÖZBELEN ve Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

                                       Niyazi ATARE                     Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI               Naciye TANRIKULU FİLİZ

                                      Meclis Başkan V.                               Katip Üye                                             Katip Üye