SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-118 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-118

Karar Tarihi

: 8/9/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediye Meclisimizin 05.07.2017 tarih ve 2017/89-90-91-92-102 sayılı kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen planların, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde yapılmış olan değişiklikler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ve düzenlenmesinden sonra görüşülmek üzere Meclis gündeminden çekilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2017 tarih ve 13699 sayılı teklif yazısında; Belediye Meclisimizin 05.07.2017 tarih ve 2017/89-90-91-92 ve 102 sayılı kararları ile Bodrum İçmeler Mevkii (Yalı Çiftliği Turizm Merkezi içinde kalan alanlar) 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İlave İmar Planı, Bodrum İçmeler Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Müsgebi-Yahşi-Gürece-Yaka-Bitez Mahalleri Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Konacık Mahallesi Mevkii, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Torba Mahallesi Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmiştir.

      Ancak; 17.05.2017 tarih ve 30069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Eğitim Tesis Alanı, Açık ve Yeşil Alanlar, Sağlık Tesis Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, İbadet Yeri, Teknik Alt Yapı Alanlarına ilişkin standartlar ve asgari alan büyüklükleri tablosunda değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler söz konusu planların yeniden değerlendirilmesini ve değişen kriterlerle önemli uyumsuzluklar bulunması halinde ise, planların yeniden düzenlenmesi gerektirmektedir.

       Bu nedenle, Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarih ve 2017/89-90-91-92 ve 102 sayılı kararları ile imar komisyonuna havale edilen planların yukarıda açıklanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde yapılan yeni değişiklikler doğrultusunda yeniden değerlendirilebilmesi ve düzenlenebilmesi bakımından Belediye Meclis gündeminden geri çekilmesi istenildiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

       Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediye Meclisimizin 05.07.2017 tarih ve 2017/89-90-91-92-102 sayılı kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen planların, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde yapılmış olan değişiklikler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ve düzenlenmesinden sonra görüşülmek üzere Meclis gündeminden çekilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                            Mehmet KOCADON                                     Mehmet ÖZALIN                                            Niyazi ATARE   

                               Belediye Başkanı                                            Katip Üye                                                       Katip Üye