SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-116 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-116

Karar Tarihi

: 8/9/2017

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (III) sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan, derece değişikliklerinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.08.2017 tarih ve 2562 sayılı teklif yazısında; 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden Belediyemiz memurlarından müktesepleri, öğrenim düzeyleri ve hizmet süreleri nedeniyle işgal ettikleri kadroların derece değişikliklerinin yapılması gerekmekte olup, bununla ilgili olarak (III) sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan derece değişiklikleri,  Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

    Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (III) sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan, derece değişikliklerinin kabulüne, Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                       Mehmet KOCADON                                     Mehmet ÖZALIN                                            Niyazi ATARE   

                                           Belediye Başkanı                                            Katip Üye                                                       Katip Üye