SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-112 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-112

Karar Tarihi

: 8/9/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Güvercinlik-Sazköy, Güvercinlik-Meşelik ve Mumcular-Beyciler Mahalle sınır revizyonunun kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.08.2017 tarih ve 13522 sayılı teklif yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendinde belirtilen meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi konularındaki müracaatları ve ihtiyaçları değerlendirilmek üzere kurulan, Cadde ve Sokak İsimlerinin Belirlenmesi Komisyonunun 26.04.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/9 sayılı kararında;

            İlçemize ait Mahalle sınırlarında yapılan inceleme sonucu üç bölgede revizyona ihtiyaç duyulmuştur. Ulusal Adres Veritabanında yer alan adres kayıtları, İl İdare Kurulundan alınan köy hudut nameleri, tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) kadastral haritalar, Orman Kadastro Komisyonuna ait mahalle haritaları,1/25000 ölçekli raster topografik harita, uydu görüntüsü ve imar planları referans alınarak Güvercinlik-Sazköy, Güvercinlik-Meşelik ve Mumcular-Beyciler Mahalle sınırları revizyonu değerlendirilerek, oy birliği ile uygun görüldüğü belirtildiğinden, konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince, Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınmasını arz ederim.” denilmektedir.

           Belediye Meclisimizce, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 26.04.2017 tarih 2017/9 sayılı raporu incelenmiş olup, konuya ilişkin yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Güvercinlik-Sazköy, Güvercinlik-Meşelik ve Mumcular-Beyciler Mahalle sınır revizyonunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesine istinaden kabulüne, Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                             Mehmet KOCADON                                     Mehmet ÖZALIN                                            Niyazi ATARE   

                                Belediye Başkanı                                             Katip Üye                                                       Katip Üye