SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-11 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-11

Karar Tarihi

: 4/1/2017

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimar’ ın 2017 yılında 24 adam/aylık çalışma vizeleri ile mülga Yalı Belediye Başkanlığında çalışmakta iken Türkiye İş Kurumu Muğla İl Müdürlüğünce geçici statüde tescili yapılan Ali GENÇ’ in 5 ay 29 günlük 2017 yılı çalışma vizesinin alınmasının kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

     Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 21.12.2016 tarih ve 3508 sayılı teklif yazısında; Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden kadrolu işçi statüsüne geçmeyen, geçici işçi statüsünde çalışan, 1 adet sağlık teknisyeni ve 1 adet mimarın 2017 yılı çalışma vizelerinin alınması konusunun ve 6360 sayılı Kanun kapsamında 30.03.2014 tarihinde tüzel kişiliği sona eren Yalı Belediye Başkanlığında çalışmakta iken, Türkiye İş Kurumu Muğla İl Müdürlüğünce 28.12.2007 tarihinde 5620 sayılı Kanuna göre geçici statüde tescili yapılan Ali GENÇ’ in, 5 ay 29 günlük 2017 yılı çalışma vizesinin alınması hususunun Belediye Meclisince görüşülebilmesi için, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup,  

     Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; 5620 sayılı Kanunun 11. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince, Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 24. maddesine uygun olarak  Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimar’ ın 2016 yılında 24 adam/aylık vizeleri ile mülga Yalı Belediye Başkanlığında çalışmakta iken Türkiye İş Kurumu Muğla İl Müdürlüğünce 28.12.2007 tarihinde geçici statüde tescili yapılan Ali GENÇ’ in 5 ay 29 günlük 2017 yılı çalışma vizesinin alınmasına, meclis üyelerinden Mazlum AĞAN’ ın ret, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Erdinç TEKİNKAYA ve Şakir AÇIKGÖZ’ ün çekimser oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.    

 

 

      Mehmet KOCADON                        Mehmet ÖZALIN                         Niyazi ATARE  

         Belediye Başkanı                               Katip Üye                                 Katip Üye