SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-108 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-108

Karar Tarihi

: 8/9/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın deniz cephesinde hazırlanan “İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) ve Kıyı Düzenlemesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin incelenebilmesi için ek süre verilmesinin kabulüne

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2017 tarih ve 13702 sayılı teklif yazısında; 05.07.2017 tarih ve 2017/88 sayılı Meclis kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından kurum görüşümüz istenilen, İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 ada 20 parselde kayıtlı taşınmazın deniz cephesinde hazırlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) ve Kıyı Düzenlemesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi İmar Komisyonuna havale edilmiştir.

          Öneri İmar Planı teklifi ile söz konusu taşınmazın kıyı cephesinde denize girme ve güneşlenme amaçlı iskele ve kıyı düzenlemesi yapılmak istenildiğinden, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir.  

Belediyemiz İmar Komisyonunun 05.09.2017 tarih ve 18 sayılı kararında; “Meclis kararı ile komisyona havale edilen plan teklifinin incelenebilmesi için ek süre talep edilmesi  komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür“ denilmektedir.

              Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın deniz cephesinde hazırlanan “İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) ve Kıyı Düzenlemesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin incelenebilmesi için ek süre verilmesine, Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

 

                                           Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                              Belediye Başkanı                               Katip Üye                                            Katip Üye