SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-107 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-107

Karar Tarihi

: 5/7/2017

Birim

: ÖNERGE

Karar Özeti

: İlçemiz Türkkuyusu Mahalesi, 1143 ada, 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediye Başkanı Mehmet KOCADON ve Meclis Üyelerinden Niyazi ATARE, Ali ÖZTÜRK, Taner  USLU ve Mustafa SARUHAN’ ın imzalarıyla Meclis Başkanlığına sunulan 05.07.2017 tarihli önergede; “Hülya GÜRGÜÇ ve hissedarlarının 04.07.2017 tarih ve 13459 kayıt numaralı dilekçesi ve ekleri ile İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1143 ada, 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi sunulmuştur. Öneri plan değişikliği teklifi ile parsel sınırları dahilinde alan kullanımı fonksiyon ayrım çizgisi ile düzenlenmiştir.

Konunun kabul edilmesi halinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karar alınmasını arz ederiz.” Denilmekte olup, Belediye Meclisince yapılan oylamada önergenin 22. madde olarak  gündeme alınmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.   

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Türkkuyusu Mahalesi, 1143  ada, 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin,  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                  Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                            Niyazi ATARE  

                                     Belediye Başkanı                                Katip Üye                                       Katip Üye