SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-106 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-106

Karar Tarihi

: 5/7/2017

Birim

: ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Çarşı Mahallesi, Ali Baba Sokak, No: 25-27 adresinde bulunan işletmenin, içkili yerler bölgesine dahil edilmesinin şartlı olarak kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 21.06.2017 tarih ve 1885 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Çarşı Mahallesi Ali Baba Sokak No: 25-27 adresinde bulunan ve yeni işletmeye açılacak olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması için, söz konusu yerin içkili yerler bölgesine dahil edilmesi hususunda Emniyet Müdürlüğüne genel güvenlik ve asayiş yönünden sakıncasının olup olmadığı sorulmuş, İlçe Emniyet Müdürlüğünce bahse konu bölgenin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca halinin olmadığı görülmüş, İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonunca da, bar ve disko ruhsatı verilmemesi, gerekli ses izolasyonlarını yaparak, yüksek sesle müzik yayını yapmaması şartı ile içkili yerler bölgesine dahil edilmesinin uygun olabileceği görüşü verilmiştir. Başkanlık Makamınca konu  Belediye Meclisine havale edilmiş olup,  

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçe Emniyet Müdürlüğünün görüş yazısı ile İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu raporu da dikkate alınarak, İlçemiz Çarşı Mahallesi, Ali Baba Sokak, No: 25-27 adresinde bulunan işletmenin bar ve disko ruhsatı verilmemesi, gerekli ses izolasyonlarını yaparak, yüksek sesle müzik yayını yapmaması şartı ile içkili yerler bölgesine dahil edilmesinin kabulüne, Meclis üyesi Abdulmecit POYRAZ’ ın çekimser oy kullanmasına karşılık, Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.       

 

 

                                            Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                             Belediye Başkanı                                     Katip Üye                                       Katip Üye