SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-105 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-105

Karar Tarihi

: 5/7/2017

Birim

: ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Fırkateyn Sokak, No: 22 adresinde bulunan ve yeni işletmeye açılacak olan söz konusu yerin, içkili yerler bölgesine dahil edilmesi talebinin reddine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 21.06.2017 tarih ve 1884 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Fırkateyn Sokak, No: 22 adresinde bulunan ve yeni işletmeye açılacak olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması için, söz konusu yerin içkili yerler bölgesine dahil edilmesi hususunda Emniyet Müdürlüğüne genel güvenlik ve asayiş yönünden sakıncasının olup olmadığı sorulmuş, İlçe Emniyet Müdürlüğünce bahse konu bölgenin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca halinin olmadığı görülmüş, İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonunca da, mahalli şartlar dikkate alındığında bölgenin konut bölgesi olduğu ve müzik yayını yapılması durumunda sokak içerisinde ikamet edenlerin rahatsız olabileceği görüldüğünden içkili yerler bölgesine dahil edilmesinin uygun olmayacağı görüşü verilmiştir. Başkanlık Makamınca konu Belediye Meclisine havale edilmiş olup,  

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçe Emniyet Müdürlüğünün görüş yazısı ile İçkili Yer Bölgesi Tespit komisyonu raporu da dikkate alınarak, İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Fırkateyn Sokak, No: 22 adresinde bulunan ve yeni işletmeye açılacak olan söz konusu yerin, içkili yerler bölgesine dahil edilmesi talebinin reddine, Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

                                         Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                           Belediye Başkanı                                  Katip Üye                                       Katip Üye