SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-104 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-104

Karar Tarihi

: 5/7/2017

Birim

: ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Tepecik Mahallesi, Yangı Sokak, No: 4/A-B adresinde bulunan işletmenin, içkili yerler bölgesine dahil edilmesi talebinin reddine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 21.06.2017 tarih ve 1883 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Tepecik Mahallesi Yangı Sokak No: 4/A-B adresinde bulunan ve yeni işletmeye açılacak olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması için, söz konusu yerin içkili yerler bölgesine dahil edilmesi hususunda Emniyet Müdürlüğüne genel güvenlik ve asayiş yönünden sakıncasının olup olmadığı sorulmuş, İlçe Emniyet Müdürlüğünün görüş yazısında görüldüğü üzere bahse konu bölgenin çıkmaz sokak olduğu, ambulans, itfaiye ve polis araçlarının rahatlıkla girip çıkamayacağı, kolay kontrol edilebilecek yerde bulunmadığı, genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca halinin olduğu görülmüş; İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonunca da, mahalli şartlar dikkate alınarak içkili yerler bölgesine dahil edilmesinin uygun olmayacağı görüşü verilmiştir. Başkanlık Makamınca konu Belediye Meclisine havale edilmiş olup,  

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçe Emniyet Müdürlüğünün görüş yazısı ile İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu raporuda dikkate alınarak, İlçemiz Tepecik Mahallesi, Yangı Sokak, No: 4/A-B adresinde bulunan işletmenin, içkili yerler bölgesine dahil edilmesi talebinin reddine, Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                      Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                       Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                        Katip Üye