SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-102 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-102

Karar Tarihi

: 5/7/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemiz tarafından hazırlatılan “Torba Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu” ile ilgili dilekçe ve eklerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2017 tarih ve 9878 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz tarafından hazırlatılan “Torba Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu”, ilgili dilekçe ve ekleri ile Belediyemize teslim edilmiştir.

Plana konu alan, sit karakteri olarak Doğal Sit Alanı özelliği gösterdiğinden 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/A maddesinin (c) bendi uyarınca değerlendirilmek üzere, Belediye Meclis Kararı ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne) gönderilmesi gerektiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.   

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediyemiz tarafından hazırlatılan    “Torba Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu” ile ilgili dilekçe ve eklerinin Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince, görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine,  Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                                 Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                                   Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                         Katip Üye