SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-101 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-101

Karar Tarihi

: 5/7/2017

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna Belediye Meclis üyelerinden Seval AKTAŞ, Niyazi ATARE, Mehmet MELENGEÇ, Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI ve Mahmut ÖZBELEN’ in bir yıl süre ile görev yapmak üzere komisyon üyesi olarak seçilmelerinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.06.2015 tarihli teklif yazısında; 5393 sayılı Belediye  Kanununun 18. maddesinin (n) bendinde belirtilen,  meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek, mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi konularındaki müracaatları ve ihtiyaçları değerlendirilmek üzere kurulan komisyonun, 1 yıllık görev süresi sona erdiğinden, yeni komisyon üyelerinin belirlenmesi için konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler ve açık oylama sonucunda; Cadde ve Sokak İsimlerini   Belirleme Komisyonuna Belediye Meclis üyelerinden Seval AKTAŞ, Niyazi ATARE, Mehmet MELENGEÇ, Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI ve Mahmut ÖZBELEN’ in bir yıl süre ile görev yapmak üzere komisyon üyesi olarak seçilmelerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi ve 24. maddesi gereğince,  Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.   

 

 

                                      Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                        Belediye Başkanı                                  Katip Üye                                         Katip Üye