SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İHALESİ

İhale No : 2017/5
İhale Adı : TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İHALESİ
İhale Adresi : ORTAKENT İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU.
Konu : SAZKÖY(1) ARSA SATIŞI KARAOVA (2) ADET KİRALAMA YALIKAVAK(1) KİRALAMA PEKSİMET(1) KİRALAMA
Miktar : 151.770,00.-( YÜZELLİBİRBİNYEDİYÜZYETMİŞ TÜRK LİRASI)
Açıklama :  

İLAN

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.        Bodrum Belediyesinin mülkiyetinde  bulunan aşağıda nitelikleri yazılı; 1 adet  taşınmaz  2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile  satış ihalesine ,4  adet taşınmaz da aynı kanun hükümlerine göre 3 yıllığına kiralama ihalesine çıkartılacaktır.

2.        İhale, 29.06.2017  Perşembe  günü saat 10:00,10:30,10:45,11:00,11:30'da Ortakent İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3.        İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri dâhilinde Ortakent Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden  görülebilir, istekliler ihale ile ilgili şartnameyi 100,00.- TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilirler.

4.        İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri dilekçe ile birlikte  en geç  28/06/2017 Çarşamba  günü mesai bitimine kadar  Kurum kaydına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

5.        KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

a-     Geçici Teminat Mektubu veya Nakit Tahsilat Makbuzu,(Teminat mektupları limit içi ve banka teyit yazılı olacaktır.)

b-    Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği,

c-     İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya mahalle muhtarlıklarından  alınan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi.( İkametgah belgesi)

d-    Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan kira/ecrimisil/işgaliye/emlak v.s borcu olmadığına dair belge.

e-     Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Ticaret Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi,Vergi Levhası,Vekaletname örneği ( Vekaleten katılacaklar için)

f-      Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.

g-     İhale şartnamesi ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

6.        2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

 

·         İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

    

 

SIRA NO.

 

 

MAHALLE

 

 

ADA

 

 

PARSEL

 

 

NİTELİK

 

 

 

MUHAMMEN

BEDEL

(YILLIK)

 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3

 

 

İHALE SAATİ

 

 

TAŞINMAZ

ADRESVE İMAR DURUM  BİLGİSİ

1

 

Sazköy

132

48

Arsa

1.265,27

101.250,00.-

3.037,50.-

10:00

Taşınmaz imar planında kırsal yerleşme alanında kalmaktadır.

Denize kuş uçumu mesafesi 4850 metredir.

2

Karaova

532

1

İşyeri

(Tuvalet)

43

       720,00.-

    22,00.-

10:30

Karaova Mah.Pazaryeri Caddesi No:15/9

BODRUM

3

Karaova

532

1

İşyeri

13

    4.800,00.-

  144,00.-

10:45

Karaova Mah.Pazaryeri Cad.No:15/8 BODRUM

4

Yalıkavak

763

10

İşyeri

56

   30.000,00.-

  900,00.-

11:00

Yalıkavak Mah.Çarşı Cad.No:130/1-2

BODRUM

5

Peksimet

167

2

 

İşyeri

123

    15.000,00.-

   450,00.-

11:30

Peksimet Mah.Gümüşlük Cad.No:252/A

BODRUM

 

Teslim Yeri : BODRUM BELEDİYESİ EVRAK KAYIT BİRİMLERİ
Teslim Tarihi : 2017-06-28
İhalenin Yapılacağı Yer : ORTAKENT İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
İhale Yılı : 2017
İhalenin Tarih ve Saati   29/06/2017 02:00
İhalenin Dokumanının teslim edileceği yer : BODRUM BELEDİYESİNİN EVRAK KAYIT BİRİMLERİ
İhale Sonucu : 29.06.2017 TARİHİNDE SAAT 10:00 İLE 11:30 ARASINDA TOPLAM 5 ADET TAŞINMAZIN İHALE İŞLEMİ TAMAMLANMIŞTIR.
İhaleyi Kazanan : 1 NOLU İHALEYİ KAZANAN : HASAN KOCA 2 NOLU İHALE : KATILIM OLMADIĞINDAN DOLAYI İHALE İPTAL EDİLDİ. 3 NOLU İHALE : KATILIM OLMADIĞINDAN DOLAYI İHALE İPTAL EDİLDİ. 4 NOLU İHALEYİ KAZANAN : YAŞAR İLDİZ 5 NOLU İHALEYİ KAZANAN : DENİZ ÖZSEZGİN