SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ HK.

İhale No : 2017/4
İhale Adı : TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ HK.
İhale Adresi : ORTAKENT İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU.
Konu : YALIKAVAK(3) MUMCULAR(1) KARAOVA(3) ORTAKENT(1)PEKSİMET(1) TOPLAM 9 ADET
Miktar : 165.600,00.- ( TOPLAM 9 ADET TAŞINMAZIN İLAN BEDELİ)
Açıklama :  

İLAN

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.        Bodrum Belediyesinin mülkiyetinde  bulunan aşağıda nitelikleri yazılı; 9 adet  taşınmaz  2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 3 yıllığına kiralama ihalesine  çıkartılacaktır.

2.        İhale, 30.05.2017 Salı günü saat 10:00,10:30,11:00,11:30,11:45,13:00,13:30,14:00,14:30 'da Ortakent İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3.        İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri dâhilinde Ortakent Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden  görülebilir, istekliler ihale ile ilgili şartnameyi 100,00.- TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilirler.

4.        İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri en geç  29/05/2017 Pazartesi  günü mesai bitimine kadar  Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşacak şekilde Kurum kaydından geçirilerek  teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

5.        KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

a-     Geçici Teminat Mektubu veya Nakit Tahsilat Makbuzu,(Teminat mektupları limit içi ve banka teyit yazılı olacaktır.)

b-    Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği,

c-     İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya mahalle muhtarlıklarından  alınan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi.( İkametgah belgesi)

d-    Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan kira/ecrimisil/işgaliye/emlak v.s borcu olmadığına dair belge.

e-     Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Ticaret Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi,Vergi Levhası,Vekaletname örneği ( Vekaleten katılacaklar için)

f-      Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.

g-     İhale şartnamesi ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

6.        2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

 

·         İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

    

 

SIRA NO.

 

 

MAHALLE

 

 

ADA

 

 

PARSEL

 

 

NİTELİK

 

 

 

MUHAMMEN

BEDEL

(YILLIK)

 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3

 

 

İHALE SAATİ

 

 

TAŞINMAZ

ADRES BİLGİSİ

1

 

Yalıkavak

763

10

İşyeri

56

48.000,00.-

1.440,00.-

10:00

Yalıkavak Mah.Çarşı Cad.No:130/1-2

BODRUM

2

Yalıkavak

729

2

İşyeri

22,40

12.000,00.-

360,00.-

10:30

Yalıkavak Mah.Kayacık Cad. No:1/6

BODRUM

3

Yalıkavak

607

3

İşyeri

85

36.000,00.-

1.080,00.-

11:00

Yalıkavak Mah.Tilkicik Cad. No:63/A-B

BODRUM

4

Mumcular

(Karaova)

532

1

İşyeri

(Tuvalet)

43

1.200,00.-

36,00.-

11:30

Karaova Mah.Pazaryeri Cad.No: 15/9

BODRUM

5

Mumcular

549

3

 

İşyeri

34

3.600,00.-

108,00.-

11:45

Mumcular Mah.270 Sokak No:16

BODRUM

6

Mumcular

( Karaova)

 

532

1

İşyeri

13

7.200,00.-

216,00.-

13:00

Karaova Mah.Pazaryeri Cad.No:15/8

BODRUM

7

Mumcular

(Karaova)

 

532

1

İşyeri

41

16.800,00.-

504,00.-

13:30

Karaova Mah.Pazaryeri Cad. No:15/5

BODRUM

8

Ortakent

412

4

İşyeri

67,18

16.800,00.-

504,00.-

14:00

Ortakent-Yahşi Mah.Cumhuriyet Cad.No:110-C/15

BODRUM

9

Peksimet

167

2

İşyeri

123

24.000,00.-

720,00.-

14:30

Peksimet Mah.Gümüşlük Cad.No:252/A

BODRUM

 

 

Teslim Yeri : BODRUM BELEDİYESİ EVRAK KAYIT BİRİMLERİ
Teslim Tarihi : 2017-05-29
İhalenin Yapılacağı Yer : ORTAKENT İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
İhale Yılı : 2017
İhalenin Tarih ve Saati   30/05/2017 02:00
İhalenin Dokumanının teslim edileceği yer : BODRUM BELEDİYESİNİN EVRAK KAYIT BİRİMLERİ
İhale Sonucu : 30.05.2017 TARİHİNDE SAAT 10:00 İLE 14:30 ARASINDA TOPLAM 9 ADET TAŞINMAZIN İHALE İŞLEMİ TAMAMLANMIŞTIR.
İhaleyi Kazanan : 1 NOLU İHALE :KATILIM OLMADIĞINDAN İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR. 2 NOLU İHALE :PAMUKKALE TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 3 NOLU İHALE :TEL-TUR.GID.TİC.LTD.ŞTİ 4 NOLU İHALE :KATILIM OLMADIĞINDAN İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR. 5 NOLU İHALE :MUHAMMER ÇELİKER 6 NOLU İHALE :KATILIM OLMADIĞINDAN İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR. 7 NOLU İHALE :EREN TİCARET(ABDULLAH-MUHAMMET EREN) 8 NOLU İHALE: ZEYBEK YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. 9 NOLU İHALE : KATILIM OLMADIĞINDAN DOLAYI İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR.