SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ.

İhale No : 2019/2
İhale Adı : TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ.
İhale Adresi : BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORTAKENT-YAHŞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU.
Konu : TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ
Miktar : 59.400,00
Açıklama :  

İLAN

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Bodrum Belediyesinin mülkiyetinde  bulunan aşağıda nitelikleri yazılı ; 6 adet  taşınmaz  2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulüne göre kiralama ihalesine  çıkartılacaktır.
 2. İhale, 21.03.2019  Perşembe  günü saat 15:00, 15:30'da , Ortakent-Yahşi  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplantı Salonunda  ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 3. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri dâhilinde Ortakent Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir, istekliler ihale ile ilgili şartnameyi 250,00.- TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilirler.
 4. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri dilekçe ile birlikte  en geç  20/03/2019 Çarşamba  günü mesai bitimine kadar  Kurum kaydına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER
  • Geçici Teminat Mektubu veya Nakit Tahsilat Makbuzu,(Teminat mektupları limit içi ve banka teyit yazılı olacaktır.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği,
  • İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya mahalle muhtarlıklarından  alınan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi.( İkametgah belgesi)
  • Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan kira/ecrimisil/işgaliye/emlak v.s borcu olmadığına dair belge.
  • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Ticaret Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi,Vergi Levhası,Vekaletname örneği ( Vekaleten katılacaklar için)
  • Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.
  • İhale şartnamesi ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
 6. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

 

 • İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

 

 

2019/ 2 NOLU İHALE

SIRA

NO.

 

 

 

 

MAHALLE

 

 

 

 

ADA

 

 

 

 

PARSEL

 

 

 

 

NİTELİK

 

 

 

 

 

 

 

 

MUHAMMEN BEDEL

(AYLIK)

 

 

 

 

MUHAMMEN

BEDEL

(YILLIK)

 

 

 

 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3

 

 

 

 

İHALE SAATİ

 

 

 

 

KİRA SÜRESİ

(YIL)

 

 

 

 

TAŞINMAZ

ADRES VE KULLANIM BİLGİSİ

2019/2-1

 

 

Turgutreis

414

12

İncir Bahçesi

10.644,53

700,00.-TL

8.400,00.-TL

252,00.-TL

15:00

3

Turgutreis Mah.Domalan Mevkii

Taşınmaz tarımsal amaçlı kullanılacaktır.

2019/2-2

Gökçebel

577

150-151-152-153-

154

 

 

Arsa

1.000,46

1.000,78

1.000,40

1.000,26

1.001,39

4.250,00.-TL

  51.000,00.-TL

1.530,00.-TL

15:30

3

5 Adet taşınmaz boş arsa  olarak ihale edilecektir.

 

 

Teslim Yeri : BODRUM BELEDİYESİ EVRAK KAYIT BİRİMLERİ.
Teslim Tarihi : 2019-03-20
İhalenin Yapılacağı Yer : ORTAKENT İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU.
İhale Yılı : 2019
İhalenin Tarih ve Saati   21/03/2019 15:00
İhalenin Dokumanının teslim edileceği yer : BODRUM BELEDİYESİ EVRAK KAYIT BİRİMLERİ.
İhale Sonucu : 1 ADET TAŞINMAZ İHALE EDİLDİ.
İhaleyi Kazanan : 1- MİKAİL YAŞA 2- KATILIM OLMADIĞINDAN İHALE İPTAL EDİLDİ.