SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

BELEDİYEMİZE AİT 7 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ HK.

İhale No : 2017/3
İhale Adı : BELEDİYEMİZE AİT 7 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ HK.
İhale Adresi : ORTAKENT İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU.
Konu : TURGUTREİS(1) İSLAMHANELERİ(2) ORTAKENT(3)BODRUM(1) TOPLAM 7 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ HK.
Miktar : TOPLAM 7 ADET TAŞIN.MUH.BED. 144.000,00.-
Açıklama :  

İLAN

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.        Bodrum Belediyesinin mülkiyetinde  bulunan aşağıda nitelikleri yazılı; 7 adet  taşınmaz  2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 3 yıllığına kiralama ihalesine  çıkartılacaktır.

2.        İhale, 23.03.2017 Perşembe  günü saat 10:00,10:30,11:00,13:30,14:00,14:30,15:00 ' de   Ortakent İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3.        İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri dâhilinde Ortakent Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden  görülebilir, istekliler ihale ile ilgili şartnameyi 100,00.- TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilirler.

4.        İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri  22/03/2017 Çarşamba  günü mesai bitimine kadar  Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşacak şekilde Kurum kaydından geçirilerek  teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

5.        KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

a-     Geçici Teminat Mektubu veya Nakit Tahsilat Makbuzu,(Teminat mektupları limit içi ve banka teyit yazılı olacaktır.)

b-    Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği,

c-     İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya mahalle muhtarlıklarından  alınan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi.( İkametgah belgesi)

d-    Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan kira/ecrimisil/işgaliye/emlak v.s borcu olmadığına dair belge.

e-     Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Yetki Belgesi, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi.

f-      Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.

g-     İhale şartnamesi ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

6.        2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

·         İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

    

 

SIRA NO.

 

 

MAHALLE

 

 

ADA

 

 

PARSEL

 

 

NİTELİK

 

 

 

MUHAMMEN

BEDEL

(YILLIK)

 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3

 

 

İHALE SAATİ

 

 

TAŞINMAZ

ADRES BİLGİSİ

1

İslamhaneleri

233

1

Dükkan

28

6.000,00.-

180,00.-

10:00

İslamhaneleri Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:49/A

BODRUM

2

İslamhaneleri

233

1

Dükkan

40

6.000,00.-

180,00.-

10:30

İslamhaneleri Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:49/B

BODRUM

3

Turgutreis

317

3

Dükkan

40

12.000,00.-

360,00.-

11:00

Turgutreis mahallesi Plaj Caddesi No:4/B BODRUM

4

Ortakent

 

-

-

 

Dükkan

12

7.200,00.-

216,00.-

13:30

Ortakent-Yahşi Mah. Cumhuriyet Cad.No:123/2 BODRUM

5

Ortakent

-

 

-

Dükkan

12

7.200,00.-

216,00.-

14:00

Ortakent-Yahşi Mah.Cumhuriyet Cad.No:123/3

BODRUM

6

Ortakent

-

-

Dükkan

24

9.600,00.-

288,00.-

14:30

Ortakent-Yahşi Mah.Cumhuriyet Cad.No:123/4

BODRUM

7

Bodrum

1143

6

Dükkan

45

96.000,00.-

2.880,00.-

15:00

Çarşı Mah.Cevat Şakir Cad.No:41/13

BODRUM

 

 

Teslim Yeri : BODRUM BELEDİYESİ EVRAK KAYIT BİRİMLERİ
Teslim Tarihi : 2017-03-22
İhalenin Yapılacağı Yer : ORTAKENT İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU(İHALELER SAAT 10:00 İLE 15:00 ARASINDA YAPILACAKTIR)
İhale Yılı : 2017
İhalenin Tarih ve Saati   23/03/2017 10:00
İhalenin Dokumanının teslim edileceği yer : BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVRAK KAYIT BİRİMLERİ
İhale Sonucu : 7 ADET TAŞINMAZIN İHALESİ 23.03.2017 TARİHİNDE SAAT 10:00 İLE 15:00 ARASI TAMAMLANMIŞTIR.
İhaleyi Kazanan : İSLAMHANELERİ 49/A :EMRE İŞBİLİR İSLAMHANELERİ 49/B :MAHMUT TURSUN TURGUTREİS PLAJ CAD.:ALAATTİN ÖZAY ORTAKENT 123/2 :HATİCE SOYPAK ORTAKENT 123/3 :CAN TAYHAN ORTAKENT 123/4 :SİNAN BARAN BODRUM 41/13 :SARIAY TURİZM VE İNŞ.LTD.ŞTİ