SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

Muğla Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden İlan

4706 sayılı Hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesi ile 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe; konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında karara dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul ve Esaslara göre aşağıda yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl sureti bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir. İlgili ilana aşağıdaki bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Muğla Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü İlanı