SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

ENGELLİ MEMUR ATAMASI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. Maddesi gereği, kurum ve kuruluşlar bu kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır.Buna göre, Belediyemizin engelli açığı ile ilgili , 02.01.2014 tarih ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilerek, 07.02.2014 tarih ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Belediyemizin Norm Kadro Cetvelinde münhal bulunan 1 adet 11. Derece engelli memur alımı için Devlet Personel Başkanlığına talepte bulunulmuş, buna göre, ÖSYM tarafından yapılan, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucu yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin İnternet sitesinde açıklanmışttır. Belediyemize engelli memur olarak atanacak personel için, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin 2. Fıkrasına göre oluşturulan değerlendirme komisyonu 02.01.2019 Çarşamba günü saat 11:OO'de toplanmış ve atanmak üzere başvuran adayı, aranılann nitelikler yönünden incelemiş olup, Belediyemizde engelli memur olarak 15.01.2019 tarihinden itibaren ataması yapılacak adayın adı-soyadı ve atanacağı kadro ekli tabloda açıklanmıştır.

 

BELEDİYEMİZE ENGELLİ MEMUR OLARAK 15.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN ATAMASI YAPILACAK ADAY

ADI SOYADI ATANACAĞI KADRO UNVANI KADRO DERECESİ
Ergin ÇAKIR Memur 11.Derece