SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİ

Bodrum Belediyesi 2017 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının 2. Birleşimi 23.10.2017 Pazartesi günü  saat:10.00’ da Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.

       Sayın Halkımıza duyurulur.

 

  GÜNDEM     :

1- Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi taslağının görüşülmesi.     

(Strateji Geliştirme Müdürlüğü)

2- Bodrum Belediyesi 2018 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 62. maddesine istinaden görüşülmesi. 

                                                                                                          (Strateji Geliştirme Müdürlüğü)

 

3- Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Performans Programının görüşülmesi. 

                                                                                                          (Strateji Geliştirme Müdürlüğü)