SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

11. KALKINMA PLANI ANKET DUYURUSU

11. KALKINMA PLANI ANKET DUYURUSU

29 Temmuz 201 tarihli ve 30138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20107/106 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince 2019/2023 yıllarını kapsayacak olan 11. Kalkınma Planı hazırlıkları planlanmıştır. Etkileşimli veya aşağıdan yukarıya planlama olarak nitelendirilen anlayışın uygun bir biçimde, temel kalkınma önceliklerinin tespitinde yerel ve merkezi düzeyler arasında bilgi ve görüş alışverişi, gerek politikaların isabetli şekilde belirlenmesi gerekse planın sahiplenilmesi açısından önem arz etmektedir.

11. Kalkınma Planının güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliğinin oluşturulması için Kalkınma Bakanlığı tarafından vatandaşlara yönelik “ Ülkemizin Gelecek 5 Yılını Birlikte Planlayalım” anket çalışması hazırlanmıştır. Söz konusu ankete http://kbanket.kalkinma.gov.tr/indexphp/473257/lang-tr linkinden ve Güney Ege Kalkınma Ajansı web sitesinden (www.geka.gov.tr) ulaşılabilmektedir. Bu doğrultuda ankete vatandaşlarımızın katkı sunması sağlanarak ilimizin önceliklerinin 11. Kalkınma Planında yer alması amaçlanmaktadır.