Bodrum Belediyesi

Etkinlik Takvimi

4. Bodrum Deniz Müzesi Çocuk Resim Yarışması
Yarişma

4. Bodrum Deniz Müzesi Çocuk Resim Yarışması

Yarışmanın Konusu:

Atatürk ve Türk Denizciliği

- Türk Deniz Kuvvetleri

- Cumhuriyet Donanması ve

Donanmada Bulunan Gemiler

- 1 Temmuz Kabotaj Bayramı

- Çanakkale Deniz Zaferi

- Karadeniz Vapuru Projesi

- Atatürk’ün Adını Verdiği

Denizaltılar

- Millî Mücadele'nin Tek Deniz

Savaşı ve Alemdar Gemisi

- Çanakkale'yi Destanlaştıran

Nusret Mayın Gemisi,

Mukavemet-i Millîye Gemisi ve

Dumlupınar Denizaltısı'nın

Hazin Sonu

• Yarışmaya katılacak eserlerde

ana tema “Atatürk ve Türk

Denizciliği”dir. Ana tema altında

yukarıda yer alan konu başlıkları

çalışmaları desteklemek üzere,

örnek olarak belirtilmiştir.

Yarışmanın Amacı:

Atatürk’ün Türk denizciliğine verdiği

önemi aktarmak, araştırmaya sevk

etmek.

Türk denizciliğinin çocuklar ve gençler

tarafından tanınmasını, öğrenilmesini

sağlamak.

Ulusal duyguları sanatla

bütünleştirmek.

Milli duyguları güçlendirerek gelecek

kuşaklara taşıyabilmek.

Öğrencileri araştırmaya ve öğrenmeye

teşvik etmek, ezberden kurtarmak.

Çocuklara sanatı sevdirmek,

benimsetmek, yaratıcılıklarını teşvik

etmek.

Yarışma Şartları:

Yarışma 4 (dört) kategoride


gerçekleşecektir.

İlkokul, ortaokul ve lise kategorinde 4

(dört) mansiyon yer alacaktır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Her öğrenci 1 (bir) resim ile yarışmaya

katılabilir.

Her okuldan isteyen her öğrenci

yarışmaya katılım gösterebilir. Okul

öğretmenlerinin okullarında yapmış

oldukları elemelerden Bodrum Deniz

Müzesi sorumlu değildir.

Yarışmaya katılmak için gerekli resim

kâğıdı ölçüsü 25 cm x 35 cm veya 35

cm x 50 cm’dir. Her türlü teknik ve

boya malzemesini kullanmak

serbesttir.

Öğrenciler isterse resimlerine başlık

verebilir.

Resimlerin arka yüzünün sağ alt

köşesine, yarışmacı öğrencinin; adı

soyadı, okulu, sınıfı, okul ve kişisel

telefon numaraları açık olarak

yazılmalıdır. Resimlerin Bodrum Deniz

Müzesine son başvuru tarihine kadar

elden tesliminin yapılması

gerekmektedir.

Dijital resimler en az 2800x2000

piksel büyüklüğünde pdf veya jpeg

formatında olmalıdır. (Bu ölçü 25x35

cm ölçünün 200 ppi çözünürlükteki

halidir.)

Dijital resimler son başvuru tarihine

kadar e-mail olarak

bodrumdenizmuzesi@gmail.com

adresine iletilmelidir. Resme ek

olarak yarışmacı öğrencinin; adı

soyadı, okulu, sınıfı, okul ve kişisel

telefon numaraları açık olarak mesaj

kutusuna yazılmalıdır.

Yarışmaya katılan resimlerin daha

önce herhangi bir yarışmaya

katılmamış, herhangi bir yerde

yayınlanmamış olup özgün çalışmalar

olması gerekmektedir.

Gelen resimlerin değerlendirilmesi

sonucunda, her kategoride asil ve

yedek öğrenciler seçilecektir.

Yarışmaya son katılım 21 Mayıs 2023

Pazar günü 17.30’a kadardır.

Resimler bu tarihe kadar Bodrum

Deniz Müzesine elden teslim

edilmelidir. Dijital resimler ise bu

tarih ve saate kadar


bodrumdenizmuzesi@gmail.com e-

mail adresine iletilmelidir. Son katılım


tarihi geçmiş resimler yarışmaya

kabul edilmeyecektir.

Kazananlar, 26 Mayıs 2023 Cuma

günü müze web sitesinden ve sosyal

medya hesaplarından duyurulacaktır.

Ödül almaya hak kazanan öğrenciler,

en geç 2 Haziran 2023 Cuma günü,

saat 17.30’a kadar, 0252 316 33 10/ 0

530 232 14 83 numaralı telefondan

Bodrum Deniz Müzesi yetkililerini

bilgilendirmeli ya da


bodrumdenizmuzesi@gmail.com e-

mail adresine yazılı olarak


bildirmelidir. Katılıma dair herhangi

bir bildirim yapılmadığı takdirde o

öğrencinin yerine yedek listeden

başka bir öğrenci ödülü almaya hak

kazanacaktır.

Ödül Töreni 13 Haziran 2023 Salı

günü, saat 18.00’de başlayacaktır.

Ödül töreninin yeri ve saati müze web

sitesinden ve sosyal medya

hesaplarından duyurulacaktır.

Bodrum Deniz Müzesi, etkinlik tarihini

ve içeriğini değiştirme hakkına

sahiptir. Müze programına göre

etkinlik iptal edilebilir ya da

düzenlemeler yapılabilir.

Yarışma ve sosyal etkinlikler sonucu

ortaya çıkan katılımcı eserlerin telif

hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin

basın yayım ve paylaşımı eser

sahibinin izni ile gerçekleştirilecektir.

Yarışmayı kazananlara, şartnamenin

“Başarı Ödülleri’” kısmında yazan

hediyeler ve tüm katılımcılara

sertifika verilecektir.

Paylaş: