SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

Etik Komisyonu

Bodrum Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu, Başkanlık Makamımızın 18.04.2019 tarihli ve 1049 sayılı oluru ile görev yapmak üzere kurulmuştur.

 

Söz konusu komisyon 1 başkan ve 4 üyeden oluşmaktadır.

 

Başkan - Av. Turgay KAYA - Belediye Başkan Yardımcısı - turgaykaya@bodrum.bel.tr

Üye - Aysun ŞAŞMAZ - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü - ikem@bodrum.bel.tr

Üye - Ahmet DEMİREL - Mali Hizmetler Müdürü - muhasebe@bodrum.bel.tr

Üye - Mehmet EROĞLU - Teftiş Kurulu Müdür Vekili - teftis@bodrum.bel.tr

Üye - İsmail DOĞAN - Emlak İstimlak Müdürü - istimlak@bodrum.bel.tr

 

İletişim : 0 252 316 10 09

 

 

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Etik Komisyonu Çalışmaları

Belediyemiz bünyesinde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, 25-31 Mayıs Etik Haftası kapsamında etik farkındalığını arttırma faaliyetlerini yapmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere” Kamu Görevlileri Etik Kurulu” oluşturulmuştur.

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Zeynep TUNCEL tarafından 800 Belediye personelinin katılım sağladığı “Etik Davranışlar” semineri verilmiştir.

Etik ve kamu etiği, etik davranış ilkeleri, kamu görevlilerinden beklenen etik davranışlar konuları ele alınmıştır. Ayrıca eğitimde Bodrum Belediyesi Etik Komisyonunda belirlenen Halka Hizmet Bilinci, Hizmet Standartlarına Uymak, Amaç ve Hizmete Bağlılık, Dürüstlük ve Tarafsızlık, Saygınlık ve Güven, Nezaket ve Saygı, Ayrımcılık Yapmamak, saydamlık ve Katılımcılık, Hediye Almamak, Kamu Mallarını Korumak, Savurganlıktan Kaçınmak, Çıkar Çatışmasından Kaçınmak, Hesap Verme Sorumluluğu, İmtiyazsız Kamu Hizmeti,  Doğruluk gibi etik ilkeler personele anlatılmıştır.

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi personellere imzalatılmış, özlük  dosyalarında saklanılmaktadır.