Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Konaklama Yeme İçme Tesisleri Belgelendirme İşleri Hakkında

Duyuru Tarihi:
29.04.2022
2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 7334 sayılı kanunla değişik 5. maddesinde; yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu ile konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben yedi gün içerisinde tuzim işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuru yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde giderek turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getirilmiştir.
Paylaş: