Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Ortakent Mahallesi, 188 ada 1 parsel ile 403 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsellere ilişkin imar uygulaması

Duyuru Tarihi:
08.07.2021
 İlçemiz, Ortakent Mahallesi, 188 ada 1 parsel ile 403 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre uygulanması kararını içeren 23.06.2020 tarih, 2020/1507 sayılı ve 13.10.2020 tarih, 2020/2934 sayılı Belediye Encümeni kararı ile onaylanan parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre, 07/07/2021 tarihinde, Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bölümünün girişinde bulunan ilan panosuna 30 (otuz) gün asılmak suretiyle ilana çıkartılmıştır. İlanen duyurulur.  
Duyuru Dosyası
İmar Planı Dosyası
Paylaş: