Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Çevre gönüllüleri arıyoruz.

Duyuru Tarihi:
26.04.2021
Bodrum Belediyesi olarak doğal değerlerin var olma güvencesiyiz. İlçemizin doğal değerlerini ve sürdürülebilir yaşamını korumak, çevreye en üst seviyede katkı sağlamak için halkımızın tüm kesimleri ile birlikte bilinçlendirme faaliyetini yürütecek çevre gönüllüleri arıyoruz. 

Çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre, sürdürülebilir bir yaşam bırakmak istiyorsanız bu yolda bizimle birlikte olun, birlikte başaralım.

5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 77 ve İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği kapsamında;

Belediyenin Çevre Faaliyetlerine katılım sağlamak isteyen gönüllülerin Belediyemize müracaatları beklenmektedir.
Gönüllü olmak isteyen vatandaşlarda aranan şartlar;
a) Reşit olması veya  reşit olmayanlardan en az on iki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcisinin iznini almış olması,
b) Tüzel kişiler için yetkili organlarından karar alınmış olması,
c) Sivil toplum kuruluşları için ilgili konuda faaliyette bulunuyor olması,
d) Çalışma alanlarına bağlı olarak, gerektiğinde yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporunun bulunması,
e) Yabancı uyruklu gönüllüler için ayrıca, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla mahallin en büyük mülki amirine bildirilmiş olması,

Usul ve esaslarını sağlamak zorundadır.

Başvuruda bulunan kişilere Belediyemiz yetkili personel tarafından ilgili eğitim verilerek gerekli koşulları sağlayan başvuru sahiplerine Belediyemiz Gönüllü Kartı teslim edecektir.

Başvurularınızı  cevrekoruma@bodrum.bel.tr adresine yapabilirsiniz.

Son başvuru tarihi: 17.05.2021
Paylaş: