Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı`nın 06.08.2020 tarih ve E.155899 sayılı yazısı.

Duyuru Tarihi:
21.08.2020
İlgi yazıda; İlçemiz Gökçbebel Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, 609 ada 3 parsele ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 23.07.2020 tarih ve 2796 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylandığı, Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Ek-3'üncü maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29'uncu maddesi çerçevesinde onaylanan imar planlarının 24.07.2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmekte olup söz konusu imar planı değişiklikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesi gereğince tespit edilen ilan yerlerinde ilan edilmesi, ilan süresi içinde yapılan itirazların ilan tutanağı ile birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na iletilmesi istenmektedir.
Dosya
Ek Dosya
Paylaş: