Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Duyurusu

Duyuru Tarihi:
21.07.2020
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında, 2020 yılında yapılacak yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, resmi yazı ile belediyemizin tüm müdürlüklerine duyurulmuş olup, Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavı için yazılı müracaatta bulunan personelin taleplerine ilişkin "Görevde Yükselme Sınav Formu" ektedir.
Dosya
Görevde Yükselme Sınav Formu
Paylaş: