Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Duyuru Tarihi:
22.04.2020

İ L A N

 

        5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi; “Belediye Başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde Belediye Meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır” hükmü gereğince, Belediye Meclisimiz Bodrum Belediyesi Bitez Kafe’de 28.04.2020 Salı günü saat:14:00’de olağanüstü olarak toplanacaktır. Meclis toplantısı kapalı oturum şeklinde gerçekleştirecek olup, ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.

 

         Sayın Halkımıza duyurulur.

 

/upload/pdf/İlan-Gündem.pdf


 

Paylaş: