Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

20.03.2020 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

Duyuru Tarihi:
17.03.2020

        5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi; “Belediye Başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde Belediye Meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır” hükmü gereğince, Belediye Meclisimiz Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde 20.03.2020 Cuma günü saat:14:00’de olağanüstü olarak toplanacaktır. Meclis toplantısı kapalı oturum şeklinde gerçekleştirecek olup, ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.

 

        Sayın Halkımıza duyurulur.

 

/upload/pdf/OLAGANUSTU TOPLANTI GUNDEMI-ILAN.pdf

Paylaş: