SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

Bilgi Formları

Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 
Evlilik Başvurusunda Gerekli Belgeler ve Bilgiler
 
 

a) T.C. Vatandaşları İçin Gerekli Belgeler ve Bilgiler

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü
 
 
Beyanname Formları
 
  • Çevre Temizlik Beyanname Örneği   ( DOC / PDF / ODT
  • Eğlence Beyanname Örneği               ( DOC / PDF / ODT)
  • Emlak Arazi Beyanname Örneği        ( DOC / PDF / ODT)
  • Emlak Arsa Beyanname Örneği         ( DOC / PDF / ODT)
  • Emlak Bina Beyanname Örneği         ( DOC / PDF / ODT)
  • İlan Reklam Beyanname Örneği        ( DOC / PDF / ODT)

YAPILANDIRMA DİLEKÇE 7143                               (PDF)

Pazar Yeri Başvuru Dilekçesi                                  (PDF)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zabıta Müdürlüğü

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler İçin Bu Bağlantıya Tıklayınız!..

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri İçin Formlar

Sıhhî İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu              ( DOC / PDF / ODT)

Gayri Sıhhî İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu   ( DOC / PDF / ODT)

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İsyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatı Başvuru Beyan Formu                                                                   ( DOC / PDF / ODT)

Ruhsat Yenileme Dilekçesi                                                                          ( DOC / PDF / ODT)

Mesul Müdürlük Başvuru Formu                                                                ( DOC / PDF / ODT)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 

Proje Ön Denetiminde İstenilen Belgeler

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) Başvurusu Evrakları

Yapı Ruhsatı Talebinde İstenilen Belgeler

Yeniden Ruhsat Talebinde İstenilen Belgeler

Yenileme Ruhsatı Talebinde İstenilen Belgeler