SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

Meclis Kararları

2017-144 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertara...

2017-143 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Mumcular Mahallesi, tapunun 431 ada, 31 parsel numarasında ...

2017-142 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli

İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 514 ada, 1 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan 2.403,29 m...

2017-141 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli

İlçemiz Peksimet Mahallesi, 136 ada, 49 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan 89,38 m² y...

2017-140 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinde yer alan “İmar Mevzuatı gereğince...

2017-139 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli

İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkii, Yat Limanı ve Feribot Yanaşma Yeri Amaçlı Nazım ve Uygula...

2017-138 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli

Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Müskebi, Yahşi, Gürece, Yaka, Bitez, Konacık, Çırkan Ma...

2017-137 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli

Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, ...

2017-136 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli

Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Tepecik Mahallesi, Mausoleum ve Yakın Çevresine ilişkin...

2017-135 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli

Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, “İçmeler Mevkii Rev...

2017-134 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli

Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii “Bodrum İçmeler Mev...

2017-133 Sayılı - 23/10/2017 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2018 yılı Performans Programının kabulüne. ...

2017-132 Sayılı - 23/10/2017 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile 2018 Yılı ve İzleyen İki Yıl Gelir- Gider Büt...

2017-131 Sayılı - 23/10/2017 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2018 yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne. ...

2017-130 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine....

2017-129 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2018 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edi...

2017-128 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi Taslağının Plan ve Bütçe Komisyonuna...

2017-127 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli

Belediyemizin mülkiyeti, tasarrufu ve yetki alanındaki ara arter, tretuvar, meydan ve yeşil alanlard...

2017-126 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli

: Belediyemiz tarafından hazırlatılan Bodrum Koruma Amaçlı İmar Revizyon ve İlave İmar Planı Değişik...

2017-125 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli

Belediyemiz tarafından hazırlatılan, Bodrum İçmeler Mevkii Revizyon İmar Planının, İmar Komisyonuna ...

2017-124 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli

Belediyemiz tarafından hazırlatılan, Bodrum İçmeler Mevkii İlave İmar Planının (Yalıçiftliği Turizm ...

2017-123 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesinde, mevcut imar planlarında Kültürel Tesis+Halk Eğitim Merkezi kullanımında...

2017-122 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli

İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087 ada,131-132-133-134-155-156 ve 157 parsellere ilişki...

2017-121 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli

İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Kocadere Mevkii, 558 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ö...

2017-120 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın deniz cephesinde...

2017-119 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli

6360 sayılı Kanun gereği oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca değerlendirilmeyen m...

2017-118 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli

Belediye Meclisimizin 05.07.2017 tarih ve 2017/89-90-91-92-102 sayılı kararları ile İmar Komisyonuna...

2017-117 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli

Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan 4 adet “Kamyon” alınabilmesi için (T1) cetveline 4 adet t...

2017-116 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli

22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Ka...

2017-115 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli

İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Akkavaklı Mevkii, tapunun N18-C-21D-2B pafta, 423 ada, 19 parsel numar...

2017-114 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli

İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, Cevri Kaptan Sokak, Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Atatürk Caddesi arasın...

2017-113 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli

İlçemiz Ortakent-Yahşi Mahallesinde yer alan 2831 Sokak isminin, “Mimar Faruk Sade” olarak değiştiri...

2017-112 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli

İlçemiz Güvercinlik-Sazköy, Güvercinlik-Meşelik ve Mumcular-Beyciler Mahalle sınır revizyonunun kabu...

2017-111 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli

İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087 ada,131-132-133-134-155-156 ve 157 parsellere ilişki...

2017-110 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli

İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Kocadere Mevkii, 558 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ö...

2017-109 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli

İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1143 ada, 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ...

2017-108 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın deniz cephesinde...

2017-107 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

İlçemiz Türkkuyusu Mahalesi, 1143 ada, 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uyg...

2017-106 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

İlçemiz Çarşı Mahallesi, Ali Baba Sokak, No: 25-27 adresinde bulunan işletmenin, içkili yerler bölge...

2017-105 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Fırkateyn Sokak, No: 22 adresinde bulunan ve yeni işletmeye açılacak ol...

2017-104 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

İlçemiz Tepecik Mahallesi, Yangı Sokak, No: 4/A-B adresinde bulunan işletmenin, ...

2017-103 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

Bodrum Belediyesi Konut (Lojman) Yönetmeliğinin kabulüne. ...

2017-102 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

Belediyemiz tarafından hazırlatılan “Torba Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu” ile ilgil...

2017-101 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna Belediye Meclis üyelerinden Seval AKTAŞ, Niyazi ATAR...

2017-100 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan 2 adet “Pick-up Kamyonetin” alınabilmesi için (T1) cetveline 2...

2017-99 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

İlçemiz Konacık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi ile Nasuflar Sokağın kesiştiği, 298 ada 21 parselin gü...

2017-98 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

İlçemiz Kumbahçe Mahallesinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde, 731 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan 1 a...

2017-97 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

İlçemiz Turgutreis Mahallesi 4010, 4007 ve 4009 sokakların kesiştiği, 306 ada 1 parselin batısında y...

2017-96 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

İlçemiz Turgutreis Mahallesinde yer alan “4105 Sokak” isminin, “Kılavuz Sokak” olarak değiştirilmesi...

2017-95 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

İlçemiz Turgutreis Mahallesinde yer alan 4028 Sokak isminin, “Perihan Mandalinci Sokak” olarak değiş...

2017-94 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

İlçemiz Konacık Mahallesinde yer alan “Çamlık Sokak” isminin, mükerrer olması nedeniyle, “5900 Sokak...

2017-93 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

İlçemiz Akyarlar Mahallesi sınırları içerisinde imar planlarında yer alan, ancak isimlendirilmemiş o...

2017-92 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

Belediyemiz tarafından hazırlatılan Konacık Mahallesi, Konacık Revizyon İmar Planı ile ilgili dilekç...

2017-91 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

Belediyemiz tarafından hazırlatılan Müskebi-Yahşi-Gürece-Yaka-Bitez ...

2017-90 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

Belediyemiz tarafından hazırlatılan, Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, ...

2017-89 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

Belediyemiz tarafından hazırlatılan İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, “Bodrum İçmeler Mevk...

2047-88 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın deniz cephesinde...

2017-87 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 964 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli...

2017-86 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesinde, mevcut imar planlarında Kültürel Tesis+Halk Eğitim Merkezi kullanımında...

2017-85 Sayılı - 5/6/2017 Tarihli

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında, “Uluslara...

2017-84 Sayılı - 5/6/2017 Tarihli

İlçemiz Ortakent Mahallesi, Köyiçi Mevkii, tapunun N18C-22B-2B pafta, 274 ada, 3 parsel numarasında ...

2017-83 Sayılı - 5/6/2017 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 964 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin Koruma Amaçlı 1/5000 ve 1...

2017-82 Sayılı - 5/6/2017 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesinde Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İm...

2017-81 Sayılı - 5/6/2017 Tarihli

İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkii, 229 ada 6 parselin kuzey cephesine ilişkin hazırlanan 1/1...

2017-80 Sayılı - 5/6/2017 Tarihli

İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, 704 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ...

2017-79 Sayılı - 26/5/2017 Tarihli

İlçemiz Müsgebi-Yahşi-Gürece-Yaka-Bitez Mahallelerinin 1/5000 ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Reviz...

2017-78 Sayılı - 26/5/2017 Tarihli

İlçemiz Ortakent Mahallesi, Kemer Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar...

2017-77 Sayılı - 15/5/2017 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının kabulüne....

2017-76 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

İlçemiz Ortakent-Yalıkavak karayolu ayrımından, Gürece Mevkii ve Dağbelen Mevkii kesimine ait kamula...

2017-75 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

Belediyemiz sorumluluğundaki tüm planların güncel mevzuat doğrultusunda uygulama birliği sağlanarak...

2017-74 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasının kabulü...

2017-73 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

Belediyemiz bünyesinde Yapı Kontrol Müdürlüğü kurulması ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü....

2017-72 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahall...

2017-71 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

“Bodrum Belediyesi 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabının” Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kab...

2017-70 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

İlçemiz Cevat Şakir Mahallesi, 1006 ada 1 parsel ile 1004 ada 2 parsel arasında kalan ve Leylak Soka...

2017-69 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

İlçemiz Akçaalan Mahallesinde yer alan 53 Sokağın isminin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komis...

2017-68 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, 7035 Sokak ve 7030 Sokağın kesiştiği, 622 ada 17 parsel, 621 ada 1 p...

2017-67 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Barış Manço Caddesi üzerinde, tapunun 329 ada 12 parselinde kayıtlı taşı...

2017-66 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 1 parselde (eski 482 ada 1 parsel) kayıtlı taşınmazda 1/1000 ö...

2017-65 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

İlçemiz Müsgebi-Yahşi-Gürece-Yaka-Bitez Mahallelerinin 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl...

2017-64 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

İlçemiz Ortakent Mahallesi, Kemer Mevkii, Ortakent-Yahşi 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Am...

2017-63 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkiinde, kıyı kenar çizgisinin deniz cephesinde kalan bir kıs...

2017-62 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkii, 229 ada 6 parselin kuzey cephesine ilişkin hazırlanan 1/1...

2017-61 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

İlçemiz Koyunbaba Mahallesi, Karya Evleri Sitesi kullanımında kalan park alanında, Trafo Amaçlı 1/10...

2017-60 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, Burun Mevkii, 198 ada, 3 parselin doğu cephesindeki yola cepheli olacak ...

2017-59 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, 704 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ...

2017-58 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli

İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 377 ada, 2 parselin deniz cephesinde kalan bir kısım a...

2017-57 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ile 17.03.2006 tarih, 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımla...

2017-56 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

İlçemiz Gümbet Mahallesi, Asarlık Mevkiinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım al...

2017-55 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

İlçemiz Turgutreis Mahallesi Yalı Mevkii 229 ada 6 parselde kayıtlı taşınmazın kuzey cephesinde yer ...

2017-54 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyele...

2017-53 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyele...

2017-52 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyele...

2017-51 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyele...

2017-50 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyele...

2017-49 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

Fen İşleri Müdürlüğünün makine parkına yeni alınacak olan iş makinelerine ait kiralama ücretlerinin ...

2017-48 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

İlçemiz Umurça Mahallesinde yer alan 2014 Sokak isminin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyo...

2017-47 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesinde yer alan Paydaş Sokağın isminin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komi...

2017-46 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Sadi Irmak Caddesi ile Büyük İskender Caddesi arasında yer alan sokağa,...

2017-45 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

İlçemiz Koyunbaba Mahallesi, Karya Evleri Sitesi kullanımında kalan park alanında Trafo Alanı olarak...

2017-44 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, Burun Mevkii, 198 ada, 3 parselin doğu cephesindeki yola cepheli olacak ...

2017-43 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, 704 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaç...

2017-42 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Ama...

2017-41 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 377 ada, 2 parselin deniz cephesinde kalan bir kısım a...

2017-40 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, 253 ada, 1 ve 2 parsellerde Akaryakıt ve Servis Alanı olarak hazırlanan ...

2017-39 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

1/1000 ölçekli Mumcular Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde (B3) Ticaret Alanlarındaki yapılaşm...

2017-38 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alanda, İskele Amaç...

2017-37 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yö...

2017-36 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli

22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Ka...

2017-35 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, 253 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin Akaryakıt ve Servis Alanı olarak hazı...

2017-34 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli

1/1000 ölçekli Mumcular Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde (B3) Ticaret Alanlarındaki yapılaşm...

2017-33 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli

İlçemiz Kızılağaç Mahallesi, İçmeler Mevkiinden, Gerenkuyu Mevkiine kadar olan güzergahta yol açılma...

2017-32 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alanda (Denize Gir...

2017-31 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, 290 ada, 28 parsel ile 290 ada 29 ve 30 parsellere ilişkin onaylanan 1/5...

2017-30 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli

İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, 213 ada, 5 parsel ile 177 ada, 13 parselin deniz cephesi...

2017-29 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli

Bodrum Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/26 sayılı karardaki maddi ha...

2017-28 Sayılı - 3/2/2017 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, 290 ada, 28 parsel ile 290 ada 29 ve 30 parsellere ilişkin onaylanan 1/5...

2017-27 Sayılı - 3/2/2017 Tarihli

Denetim Komisyonu üyeliğinden istifa eden Erdinç TEKİNKAYA’ nın yerine, 5393 sayılı Belediye Kanunun...

2017-26 Sayılı - 3/2/2017 Tarihli

İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, 213 ada, 5 parsel ile 177 ada, 17 parselin deniz cephesi...

2017-25 Sayılı - 3/2/2017 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 2. derece 8535 unvan kodlu Şehir Plancısı kadrosunda çalıştırılacak olan b...

2017-24 Sayılı - 3/2/2017 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden, Belediyemiz tarafından yürütülen çöp toplam...

2017-23 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

İlçemiz sınırları içerisinde, maden kömürü satışı ve kullanımının yasaklanması için Zabıta Uygulama ...

2017-22 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

Belediye Hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla ihtiyaç görülen toplam 34 adet iş makin...

2017-21 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasının “Meskenlerde hayvan sah...

2017-20 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8750 unvan kodlu, 6. derece Tekniker Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözl...

2017-19 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, 1. derece Veteriner Kadrosunda, bir adet tam zamanlı söz...

2017-18 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, 1. derece Veteriner Kadrosunda, bir adet tam zamanlı söz...

2017-17 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleş...

2017-16 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleş...

2017-15 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 8. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözl...

2017-14 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 1. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözl...

2017-13 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, 6. derece Mimar Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşm...

2017-12 Sayılı - 5/1/2017 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, 1. derece Mimar Kadrosunda çalıştırılacak olan bir adet ...

2017-11 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisye...

2017-10 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince 2017 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ...

2017-9 Sayılı - 5/1/2017 Tarihli

Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele, 2017 yılı Merkezi Yöneti...

2017-8 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden, 2017 yılı İşgaliye Komisyonu üyeliğine, Bel...

2017-7 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden yapılan gizli oylamayla, Meclis üyelerinden...

2017-6 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 2017 yılı ağustos ayında...

2017-5 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

İlçemiz Konacık Mahallesinde, 1238 parselin kuzeyinde, Uluç Reis Sokağın girişinde yer alan park ala...

2017-4 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 1404 Sokağın adının, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu rapo...

2017-3 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

İlçemiz Tepecik Mahallesi, Osman Kızıldereli Sokakta yer alan park alanına, Cadde ve Sokak İsimlerin...

2017-2 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

İlçemiz Türkkuyusu ve Yeniköy Mahalleleri, Lapaçavuş Sokak, Kızılyer Deresi, Kanal Güzergahı ve Çevr...

2017-1 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli

İlçemiz Konacık Mahallesi, Topçular Mevkii, 258 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uyg...