SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

Meclis Kararları

2018-37 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli

İlçemiz Güvercinlik Mahallesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönel...

2018-36 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli

696 sayılı KHK kapsamında Belediye Meclisince alınmış olan 04.01.2018 tarih ve 2018/29 sayılı kararı...

2018-35 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olup, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsisli, İlçemiz Turgutreis Ma...

2018-34 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, 244 ada, 8 parsele ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygul...

2018-33 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli

Belediye Meclisimizin 08.09.2017/109 sayılı kararıyla kabul edilerek, 5216 sayılı Kanun gereğince Mu...

2018-31 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli

İlçemiz Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Mevkii, 172 ada, 18 ve 19 parsellerin kuzey cephesindeki park...

2018-32 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba – Çukurbük Mevkii, 120 ada, 6 parselde trafo alanı amaçlı 1/10...

2018-30 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli

İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Karaincir Mevkiinde İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli...

2018-29 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı K.H.K.’ nın Geçici 24. ma...

2018-28 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 75. madde hükümleri gereğince, yoksunluk içinde olup da temel ...

2018-27 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Ka...

2018-26 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8750 unvan kodlu, 6. derece Tekniker Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözl...

2018-25 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, 1. derece Veteriner Kadrosunda, bir adet tam zamanlı söz...

2018-24 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, 1. derece Veteriner Kadrosunda, bir adet tam zamanlı söz...

2018-23 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleş...

2018-22 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleş...

2018-21 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 8. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözl...

2018-20 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 1. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözl...

2018-19 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8535 unvan kodlu, 2. derece Şehir Plancısı Kadrosunda, bir adet tam zamanl...

2018-18 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, 6. derece Mimar Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşme...

2018-17 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, 1. derece Mimar Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşme...

2018-16 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele, 2018 yılı Merkezi Yönetim...

2018-15 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, 2018 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri...

2018-14 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisye...

2018-13 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince; Belediye Meclis üyelerinden Mehmet DURMAZ, Özd...

2018-12 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylamada; Meclis üyelerinden Nurt...

2018-11 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2018 yılı Ağustos ayında ...

2018-10 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz Yalı ve Torba Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan, imar planında ve kadastral haritala...

2018-9 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz Bahçeyaka, Çamarası, Çamlık, Çömlekçi, Gökpınar, Güvercinlik, Kemer, Kumköy, Mazıköy, Pınarl...

2018-8 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz Çırkan Mahallesi, 163 ada, 14 parselin kuzeyinden başlayıp, 163 ada 2 parsele dayanan imar y...

2018-7 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz İslamhaneleri Mahallesi, 5299, 5300, 5301 ve 5310 Sokak isimlerinin, Komisyon raporunda yer ...

2018-6 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Mevkii, 172 ada, 18 ve 19 parsellerin kuzey cephesindeki park...

2018-5 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba – Çukurbük Mevkii, 120 ada, 6 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1...

2018-4 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

: İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Karaincir Mevkiinde İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçek...

2018-3 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, Yat Yanaşma ve Çekek Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve...

2018-2 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, Tekne İmal ve Çekek Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve ...

2018-1 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Boynuzçukuru Mevkii, 501 ada, 34 parselin batı cephesindeki alanda, Tra...