SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

DUYURU - BİTKİSEL ATIK YAĞLARI

 

DUYURU

Belediyemiz mücavir alanındaki turistik konaklama tesislerine tebligatı yapılan 07.06.2016 tarih ve 257-13637 sayılı "Atık Yönetimi hk." konulu yazımızda Bitkisel Atık Yağların toplanması ile ilgili 3 üncü maddede sehven firma ismi bildirilmiş olup;

"Kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin" lisansı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmaları, yapılan sözleşmelerin birer nüshalarının Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğüne ibraz edilmesi hususu Belediyemiz sınırları dahilindeki tüm kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelere önemle duyurulur.