SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

Bodrum Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi

        Bodrum Belediyesi 2016 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının 2. Birleşimi 24.10.2016 Pazartesi günü  saat:10.00’ da Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.

       Sayın Halkımıza duyurulur.

 

  GÜNDEM     :

1- Bodrum Belediyesi 2017 yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi taslağının görüşülmesi.     

(Strateji Geliştirme Müdürlüğü)

2- Bodrum Belediyesi 2017 yılı ve izleyen iki yıl bütçe taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 62. maddesine istinaden görüşülmesi. 

                                                                                                          (Strateji Geliştirme Müdürlüğü)