SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN İLANIDIR-2

Belediye Encümenimizin 09/06/2016 tarihinde yaptığı toplantısında kabul edilen, İlçemiz, Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, 419 ada, 22, 23, 24, 25 ve 26 numaralı parselin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre uygulanması kararını içeren 09/06/2016 tarih ve 2016/1490 sayılı Belediye Encümeni kararı ile onaylanan parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre, 08/09/2016 tarihinde, Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bölümünün girişinde bulunan ilan panosuna 30 (otuz) gün asılmak suretiyle ilana çıkartılmıştır. İlanen duyurulur.