SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN İLANIDIR-1

Belediye Encümenimizin 01/03/2016 tarihinde yaptığı toplantısında kabul edilen, İlçemiz Bitez Mahallesi, N18C-23A-2c/2d-3a/3b pafta, 162 ada 61, 62, 72, 73, 91, 92, 93, 94, 95, 279 ada 1 numaralı parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre uygulanması kararını içeren 10/05/2016 tarih ve 2016/1231 sayılı Belediye Encümeni kararı ile onaylanan parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre, 01/08/2016 tarihinde, Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bölümünün girişinde bulunan ilan panosuna 30 (otuz) gün asılmak suretiyle ilana çıkartılmıştır. İlanen duyurulur.